Carl I. Hagen spiller på fordommer mot folk med annen hudfarge, mener Høyre-leder Erna Solberg.

Hun reagerer på utspillet fra Stortingets visepresident, der han stilte spørsmål ved nylig avgåtte UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsens lojalitet fordi hun er fransk statsborger.

Ekstra påtakelig blir det fordi Hagen ikke reagerte da den danske statsborgeren Poul Engberg-Pedersen ble utnevnt til Norad-sjef, mener Erna Solberg.

– Hagen reagerte ikke på at vi ansatte en danske som Norad-sjef. Men han reagerer på ansettelsen av en fransk dame, som også har en litt annen hudfarge, sier Høyre-lederen til VG.

– Jeg går ut fra at Carl I. Hagen har tenkt over at Manuela også ser ut som en synlig minoritet. For man møter andre fordommer når man synlig tilhører en minoritet. Da er det ikke statsborgerskapet det dreier seg om, sier Solberg.

– Gammeldags

Korrupsjonsjeger Eva Joly mener Carl I. Hagen framstår som gammeldags når han sår tvil om Manuela Ramin-Osmundsen lojalitet som utenlandsk statsborger.

– Å mene at nasjonalitet og statsborgerskap har noe med skikkethet å gjøre, er en veldig gammeldags måte å tenke på. Vi tenker ikke lenger nasjonalt, men europeisk eller globalt. Det er en plikt å ansette personer fra andre land, sier Joly til Aftenposten.

Joly er selv jurist og jobbet i en årrekke i Frankrike som forhørsdommer og korrupsjonsjeger.

Tvil om lojalitet

Det var i et intervju med TV 2 onsdag at Hagen stilte spørsmål ved Ramin-Osmundsens lojalitet.

– Det skal ikke være noen tvil om lojaliteten til fedrelandet og tilknytningen til det norske folks historie og tradisjoner, og at man skal ivareta dette landets interesser. Er man innflytter fra et annet land med masse familie og røtter fra et annet sted, så kan det gi konflikter og reise spørsmål om hvor man har sin lojalitet, sa Hagen.

Dette fikk utenriksminister Jonas Gahr Støre til å anklage Hagen for «uverdig oppførsel på grensen til rasisme».

– Uhørt av Støre

Hagen slår kraftig tilbake mot Støre og nekter for at han har rettet noe personangrep mot Ramin-Osmundsen.

– Jeg har bare uttalt meg om prinsipper. Det er uhørt at Støre kritiserer meg som Stortingets visepresident, sier Hagen til Aftenposten.

– Han prøver å kneble meg som medlem av Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité, sier Hagen.

Frp kommer uansett til å stille krav om at framtidige UDI-sjefer må være norske borgere.

– Det skulle ta seg ut om vi hadde satt sammen en ledergruppe i UDI bestående av en pakistaner, en marokkaner, en ghaneser og en fra Sri Lanka, sier Hagen til VG.

KRITIKK: Erna Solberg kommer også med sterk kritikk av Hagen.