ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.noDette er en av gulrøttene Forsvaret har lokket med for å få ned antall stillinger. I løpet av to år skal rundt 5000 militære stillinger fjernes. Yrkesoffiserer som har fylt 40 år, kan ta med seg 45 prosent av lønnen sin hvis de forlater Forsvaret. Deretter øker prosentsatsen med 1,5 per år. Det innebærer at en femtiåring får 60 prosent av full lønn med seg ut av Forsvaret. 2,4 millioner over ti år Pensjonsalderen for befal i Forsvaret er 60 år. Dersom en femtiåring har 400.000 kroner i årlig grunnlønn, betyr sluttordningen at vedkommende kan heve 240.000 kroner per år fra Forsvaret frem til han eller hun fyller 60 år. Over ti år gir dette en sum på 2,4 millioner kroner. Samtidig kan vedkommende ta nytt arbeid i det sivile, men ikke i staten. En førtiåring får enda større uttelling over tjue år. Med en grunnlønn på 335.000 kroner i året, vil vedkommende motta 150.000 kroner i året frem til fylte 60 år, totalt tre millioner.Befal som velger slike sluttløsninger, beholder dessuten fulle pensjonsrettigheter. — Det er ingen tvil om at dette er en meget god avtale. Uansett er den likevel billigere for Forsvaret enn om de aktuelle offiserene hadde vært ansatt hos oss frem til pensjonsalderen, sier kommandørkaptein Per Høiby i Forsvarets overkommando. Flere sluttpakker I fjor høst gikk Forsvaret ut med en rekke såkalte avgangsstimulerende tiltak. De ansatte kunne velge mellom flere sluttpakker.Alle som søkte før 1. desember, og som får innvilget avskjed, blir belønnet med en hurtigsvarpremie på tre månedslønner. 2405 søknader Ved utløpet av desember hadde Forsvarets overkommando registrert 2405 søknader. Av disse er til nå 1508 innvilget. Alle søknadene er ennå ikke ferdig behandlet. Halvparten av søkerne er over 53 år.- Søkere med spisskompetanse som Forsvaret har bruk for, kan ikke regne med å få søknadene innvilget, sier kommandørkaptein Per Høiby.Både sivile og militært ansatte har kunnet søke om sluttordninger. De militære er i klar overvekt i søkermassen.- Forklaringen på det kan være at ordningen for de sivilt ansatte ikke er like god, sier Høiby. Neppe oppsigelser Han har tro på at Forsvaret skal makte de nødvendige nedskjæringene uten å ty til oppsigelser.- Det er fremdeles fullt mulig å søke om sluttordninger. Når Forsvarets fremtidige struktur blir endelig avgjort, regner vi med at det setter ny fart i prosessen. Fremdeles er mange usikre på hvilken plass i systemet de eventuelt får når forsvarspuslespillet er lagt ferdig, sier kommandørkaptein Høiby.Stortinget skal i løpet av våren behandle behandle Forsvarsstudien 2000. Stortingsbehandlingen vil gi svaret på hvor mange ansatte Forsvaret skal ha i fremtiden, og hvor arbeidsplassene skal ligge.

Se også: - Skal bli stril på heltid