I et brev "til den det måtte angå" skriver menneskerettighetsforkjemperen og forfatteren at han sier fra seg uføretrygden på 4.500 kroner måneden som han har mottatt siden han ble erklært 100 prosent ufør i august 2000.

NTB har en kopi av brevet, som også er sendt til norske trygdemyndigheter.

— Jeg kan bekrefte at vi har mottatt brevet, der Wamwere ber oss stoppe utbetalingene. Og det vil vi gjøre umiddelbart, sier seksjonssjef Magne Fladby i Rikstrygdeverket til NTB.

(NTB)