Arcus Produkter AS er en av få leverandører som har levert alkoholholdig vare tappet på gjenbruksflasker til Vinmonopolet. Nå bruker selskapet engangsflasker til tapping av vin— og brennevin. Konsekvensene blir at panteordningen ved Vinmonopolet forsvinner.

Liten retur - Kun to, tre av ti flasker som leveres til Vinmonopolet, er i dag panteflasker. Dette er en av årsakene til at vi nå valgte å legge om vår tapping, sier Ole Edvardsen, administrerende direktør i Arcus Produkter as til NTB.

— I tillegg har publikum blitt mindre flinke til å returnere flaskene. Tidligere var panteandelen på 70 prosent, nå er den nede i under 50 prosent, og dette har selvsagt økonomiske konsekvenser for oss. Rent markedsmessig er engangsflasker også mer anvendelige for oss når vi ønsker å designe nye former på flaskene til våre produkter, sier Edvardsen.

Bort med panten Omleggingen hos Arcus fører til at alle vin- og brennevinsflasker som selges etter nyttår, er engangsflasker og ikke kan pantes. Returflasker som ble kjøpt på polet i fjor, kan tilbakeleveres mot pant inntil 1. mai år 2001.

Informasjonssjef Jan Egil Aase i Vinmonopolet opplyser i en pressemelding at kunder som ønsker det, fremdeles kan levere sine tomflasker til polet etter 1. mai, men at de da ikke vil få pant for dem.

Bruk igloer - Vinmonopolet oppfordrer nå folk til å ta i bruk glassigloene for de nye vin- og brennevinsflaskene, slik at de likevel kan gjenvinnes, sier Vinmonopolet har også produsert informasjonsmateriell om den nye ordningen.

Ole Edvardsen i Arcus Produkter As, sier til NTB at deres holdning er at innsamlingssystemer for glass representerer et godt alternativt gjenvinningssystem med en SFT-godkjent returandel på 85 prosent.

NTB