Omleggingen skjer når Øresund-brua mellom Sverige og Danmark åpner i 2001. I 1998 reiste i underkant av 100.000 med nattoget mellom København og Oslo.

— Statens Järnvägar (SJ) og NSB samarbeider om å danne et nytt selskap som skal drive fjerntrafikk på utlandet. Det skal settes inn nye tog på strekningene mellom Stockholm og Oslo og København og Oslo. Det kommer til å bli flere avganger på dagtid, sier Kjell Vidtun, utenlandssalgssjef i NSB til NTB.

Han sier at denne omleggingen gjør at NSB ikke ser at det er marked for å forsvare egne nattog.

Reisetiden mellom Oslo og København blir redusert til 6,5 timer fra dagens ni timer. Og det vil ta 3 timer og 20 minutter mellom Oslo og Gøteborg i fremtiden.

NTB