Den ferske kontrollmetoden i taxfree-butikkene på norske flyplasser med å stemple høyre pekefinger, avvikles før sommeren. Årsaken er at ansatte på flyplassen og spesielt i kassene i taxfree-butikkene skjelles ut av kundene, skriver Aftenposten.

Fingerstemplingen ble innført 1. mars som en ekstra sikkerhet i tillegg til visning av boardingkortet for å hindre kundene i å kjøpe mer enn én kvote.

— Erfaringen er entydig fra alle flyplasser. Mange kunder reagerer på at de må stemple høyre pekefinger for å få handlet kvoten. Noen tar dette humoristisk, men våre medarbeidere har også opplevd trusler fra kunder som har vært rasende over tiltaket, sier Morten Evjen i Travel Retail Norway, selskapet som står for det meste av taxfree-handelen på norske flyplasser.

Nå må selskapet finne fram til en annen ordning. Det er ikke aktuelt å gå tilbake til kun å vise boardingkortet, fordi det kan misbrukes.

Evjen håper å ha et nytt kontrollsystem klart før sommertrafikken setter inn.

— I tillegg til boardingkort må vi ha en ekstra kontrollordning som sikrer at hver reisende ikke får kjøpt mer enn én kvote, sier Evjen.

SCANPIX