I lengre tid har det vært fokus på rekruttenes dårlige, fysiske forfatning. I vinter ble mer enn fire av ti rekrutter sendt hjem som «ubrukelig» før de syv ukene ved rekruttskolen var ferdig.

Fra julikullet gjennomførte hele 1163 elever Sjøforsvarets og Luftforsvarets rekruttskole på Madla.

— Det er bra tall, men ikke uvanlig. Statistikk gjennom mange år viser at dimmiteringsprosenten er langt høyere i vintermånedene enn sommerstid. De fleste rekruttene som tas inn i juli kommer rett fra skolen og er innstilt på å fullføre førstegangstjenesten. Blant kontingenten på vinteren er det flere som kommer fra yrkeslivet og som av ulike grunner har utsatt militærtjenesten, sier kommandør Terje Landmark, sjef for rekruttskolen på KNM Harald Hårfagre.

Ingen dorske soldater

I forrige uke var det avslutning for rekruttkullet som kom inn i juli. I en tid med nedskjæringer i Forsvaret, er det like fullt funnet tjenestested for samtlige nyutskrevne rekrutter. 372 av dem går til Luftforsvaret, 80 til Kystjegerkommandoen og de resterende 711 til Sjøforsvaret.

— Vi er svært tilfredse med det store antallet rekrutter som fullførte skolen. Det har ikke vært nevneverdige problemer på grunn av det høye elevtallet, opplyste kommandør Terje Landmark, under avslutningsseremonien.

Rekruttskolen har på grunn av det store antallet elever måttet forlegge noen av rekruttene ved Vatne-leiren i Sandnes. De er blitt fraktet til og fra Madla med buss.

Sommerrekruttenes fysiske forfatning var også bedre enn på lenge. Mer enn åtte av ti rekrutter klarte kravet til 3000 meter-løpet. 70 prosent av rekruttene klarte kravene til idrettsmerket.

— Disse resultatene er vi meget godt fornøyd med, sier kommandør Landmark.