Post— og Teletilsynet opphevet 15. februar Telenors monopol på nummeropplysning. Tilsynet vedtok å legge ned 180 for innenlandsopplysning og 181 for utenlandsopplysning, og i stedet opprette nye, firesifrede telefonnummer for nummeropplysning.

På 180 høres nå bare en telefonsvarer som oppgir de nye, konkurrerende numrene, i tilfeldig rekkefølge.

Etter loddtrekning tilfalt de mest attraktive numrene selskapene Current, som fikk 1880 og Phonec, som fikk 1888. Scandinavia Online tilbyr nummeropplysning på 1850 og Easy Connect på 1890. Telenor ble tildelt 1881 for innenlandsopplysning og 1882 for utenlandsopplysning.

(NTB)