Her er noen av lekkasjene fra meldingen:

SIRKUSDYR:

Et av forslagene som allerede har skapt mye sirkus er det mulige forbudet mot transport av elefanter på norske veier.

— Vi legger frem en liste over dyr som det blir tillatt å fremvise på sirkus. Min prinsipielle holdning er at elefanter og sjøløver ikke hører hjemme på en sånn positiv-liste. Men det blir opp til Stortinget å avgjøre, sier Sponheim til BT.

— Hvorfor ikke sirkuselefanter?

— Dyr har egenverdi. De er ikke bare et verktøy for menneskenes behov. Å transportere elefanter rundt på dårlige norske veier mener jeg er å påføre dyr ulemper som ikke lar seg forsvare ut fra menneskets nyttebehov, sier Sponheim.

BURHØNS:

Sponheim vil ha høns ut av bur så snart som mulig.

— Men først må det utvikles alternativer som gjør at frittgående høner ikke hakker hverandre i hjel. I Tyskland har de løst problemet med å tillate at hønens nebb kappes av. Det er en dårlig løsning. Nebbet er jo en viktig del av hønen, sier Sponheim, som varsler penger til forskning på løsdrift-høner.

For slaktekylling og kalkun tar regjeringen sikte på å endre regelverket for å redusere tettheten blant dyrene.

KATTER:

Regjeringen foreslår obligatorisk ID-merking av alle katter. I tillegg vil Sponheim forsvarlig kontroll med villkatt-bestandene. Statsråden håper kravet om ID-merking vil bevisstgjøre katteeierne og gjøre at de lettere kan oppspores.

PELSDYR: Som BT skrev sist lørdag vil regjeringen tvinge pelsdyrfarmerne til å avle frem dyr som gjør dem bedre egnet til liv i fangenskap. Riset bak speilet er forbud mot mink- og revoppdrett innen ti år. Sponheim mener mink og rev i bur bærer altfor mye preg av å være villdyr.