— Det skyldes et umodent syn på egen datasikkerhet, mener eksperter.

Både bedrifter og private brukere rammes oftere enn før. Det siste året har tallet på henvendelser til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) økt kraftig, melder NRK .

Direktør Christoph Birkeland i NorCERT, en underavdeling av NSM, sier det skjer oftere at virksomheter blir forsøkt spionert på, men han kan ikke tallfeste hvor ofte det skjer.

Næringslivets sikkerhetsråd ber nordmenn ta datasikkerheten mer alvorlig.

— Vi har det samme passordet på en haug med tjenester. Og har man fått tilgang på passord, så kommer man inn på nesten alt, sier direktør Erland Løkken.

Han sammenligner dette med å ha samme nøkkel til hus, hytte, båt og sykkel og mener passordbruken er umoden.

Lien, Kyrre