KRISTINE HOLMELID

— Noen av søkerne tar lettvint på det. De reiser på ferie, glemmer fristen og tror at alt ordner seg likevel, sier leder Nils Skavhellen ved inntakskontoret i Hordaland.

Sist lørdag, 24.juli, gikk fristen ut for å svare ja eller nei på tilbudet om videregående skoleplass. Men 1400 elever i Hordaland har ikke gitt lyd fra seg. Hordaland fylkeskommune har bestemt seg for å gi dem en sjanse til, og sender ut purring.

— Det er vår uendelige godhet som gjør at vi sender ut purringer, sier inntaksleder Nils Skavhellen.

Han er oppgitt over alle elevene som unnlater å svare.

Stenger for andre elever

Ny frist blir søndag 1.august kl. 23.59 for internettsøknad og mandag 2. august kl. 10 for skriftlige svar, svar på telefon og personlig oppmøte.

Noen av dem som ikke har svart på tilbudet om skoleplass, er ungdommer som har glemt hele greia i ferien, eller regner med at de kan fikse det når de kommer hjem.

Mange av dem som ikke har svart er elever som søker andre eller tredje året på allmennfag.

— Min teori er at de er feilinformert og tror at de er sikret skoleplass i tre år når de er kommet inn på første året. Slik var det gjerne i foreldrene deres sin tid, og både de og foreldrene tror det er slik nå også, sier Skavhellen.

Flertallet av de 1400 er søkere som ikke kommer rett fra grunnskolen.

— Det er lenge siden søknadsfristen i mars, og siden den tid kan de ha fått annen skoleplass eller jobb og er ikke lenger aktuelle søkere, sier Skavhellen.

De som ikke har svart, blokkerer for andre søkere. For samtidig som 1400 ikke har meldt seg, er ca. 700 ungdommer i Hordaland uten tilbud om plass på videregående.

140 i fjordfylket uten plass

Over 10.000 søkere til videregående skole i Norge somler ifølge VG med å svare på tilbudet de har fått, og kan miste skoleplassen.

I Sogn og Fjordane var det ca. 300 elever som ikke hadde gitt lyd fra seg da svarfristen for førsteinntaket gikk ut 21.juli. I motsetning til i Hordaland, blir elevene som ikke har svart likevel med i andre inntak. Her er svarfristen 12.august.

— Vi purrer ikke. Elevene er informert om denne praksisen både i klassen og via meldinger. 12. august er den endelige fristen, sier fagkoordinator Reidun Liljedahl Fimreite ved inntaks- og formidlingsavdelingen i Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Nytt av året fikk elevene i Sogn og Fjordane melding om skoleplass på sms og kunne gi svar på internett.

— Det gjorde at vi fikk svar fra rundt 80 prosent allerede etter få dager, sier Fimreite.

Per i dag er 140 elever i Sogn og Fjordane uten tilbud om skoleplass.