Det mener Enova, det statlige selskapet som gir råd og økonomisk støtte til miljøvennlig energiomlegging og energiproduksjon.

— De kunne spare inn energi tilsvarende det Alta-kraftverket produserer, og dette er et nøkternt anslag sier Frode Olav Gjerstad i Enova til Dagsavisen.

Norske kommuner vil i år bruke rundt fem terrawattimer, halvparten til oppvarming av kommunale bygninger. Resten går til belysning, ventilasjonsanlegg og ulike apparater.

Norske kommuner bruker hele seks ganger så mye elektrisitet per kvadratmeter i kommunale bygninger, som det danske kommuner bruker.

John Hille i Stiftelsen Idébanken mener kommunene kan redusere forbruket med opptil 25 prosent, og dermed spare nærmere 1 milliard kroner i året.

— Det kan de klare ved å velge andre varmekilder enn strøm, som fjernvarme og varmepumper, og ved å redusere resten av energibruken med to tredeler, sier Hille.

En slik innsparing ville ha gjort gasskraftverket på Kårstø overflødig, eller tilsvare fem Øvre Otta-utbygginger, mener Hille.

Leserbildet