— Da vi tok på oss dette oppdraget så hadde ikke vi fantasi nok til å forestille oss hva som skulle komme, sa Torgeir Husby som en innledning til fremleggelsen av rapporten fra de to.

— Dette har vært en unik sak på mange måter.

Husby refererte så til premissene for deres arbeid, skriver Aftenposten.no.

— Vi ønsker ikke å mystifisere psykiatrisk diagnostikk. Vi håper man kan ettergå vår erklæring, men det er et viktig prinsipp at man må snakke med en pasient for å stille diagnose, sa han.

Kritiserte kritikerne

— Det er åpenbart mange som mener at deres diagnostiske evner kompenserer for at de ikke har snakket med pasienten, sa Husby, med tydelig henvisning til alle fagfolkene som har erklært seg uenige med den første sakkyndigrapporten.

— Det er vel eneste gang at en erklæring blir lagt ut i media, og kritiseres fra alle bauger og kanter.

Han la til at han følte seg ganske sikker på at det vil komme undring og kritikk av det han kalte «kollegers elleville og prinsippløse adferd i ettertidens kjøligere klima», skriver Aftenposten.no.

De to sakkyndige redegjorde så overfor retten om sine kvalifikasjoner og sin arbeidserfaring.

— Vi har vel begge over 200 observasjoner og 50 drapssaker hver. Det er ganske mye, sier Torgeir Husby.

Har jobbet sammen

Han sier at både han og Sørheim ser på seg selv som «mainstream psykiatere», og at de ikke tilhører noen bestemt diagnostisk retning innenfor psykiatrien.

Dommer Arntzen brøt inn og sa til Husby at det har vært et tema under rettsaken at de to har jobbet mye sammen.

— I går ble begrepet «parhester» brukt om dere, minnet hun om.

— Det er riktig at vi har jobbet mye sammen. Jeg har hatt 26 forskjellige medsakkyndige de siste årene, sa Sørheim, blant de 26 er Husby.

Hun anslo at det kan være mellom 10 og 15 saker, men trolig mindre. Husby sier at han heller ikke har noen nøyaktig oversikt over dette, men anslår at han har jobbet sammen med åtte andre.

Ikke enige

Det psykiatriske teamet som har hatt ansvaret for Breivik i Ila Fengsel, under ledelse psykiater og overlege Maria Sigurjonsdottir, har ikke funnet tegn til schizofren psykose, slik Husby og Sørheim har konkludert med. Det har heller ikke nestoren i norsk psykiatri Randi Rosenqvist, som jobber som rådgider på Ila.

Faglige eksperter som har forklart seg for retten, Professor i psykologi Svenn Torgersen, Professor Einar Kringlen og professor Ulrik Fredrik Malt har unisont vært uenige med disse to første psykiatriske sakkyndige. Disse har vel å merke ikke snakket med Breivik selv, bare observert ham i retten, lest manifestet hans og fulgt med i saken i mediene.

I retten onsdag forklarte gruppelederen for psykiatrigruppen i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), Karl Heinrik Melle om prosessen med deres behandling av de to foreliggende psykiatrirapportene.