— Det tar lang tid å få dette til her i Bergen. Jeg vet ikke helt hvorfor. Alle er positiv til idrett i behandling av rusmisbrukere og psykisk syke, men det er mange som skal samarbeide, og så langt har alle sittet på hver sin tue og holdt på med sitt, sier Roar Bakke, ergoterapeut ved Sandviken sykehus.

De ulike aktørene er Helse Bergen, Bergen kommune, Hordaland Idrettskrets og Stiftelsen Bergensklinikkene.

— Vi har akkurat søkt om midler til prosjektet, og jeg er veldig forhåpningsfull. Målet er å få opplegget opp og gå 1. januar 2007. Hvis ikke vi klarer det innen den tid, så er jeg redd for at hele prosjektet pulveriseres, sier Bakke.

Han er en stor tilhenger av fysisk aktivitet som alternativ eller supplement til medikamentbehandling i psykiatrien, men synes det er vanskelig å få folk med på tankegangen.

— Hordaland er et veldig medisinfokusert fylke. Det kan være tungrodd å jobbe med alternative behandlingsopplegg her, men direktøren her på Sandviken, Hans Olav Instefjord, er veldig positiv til dette opplegget, sier Bakke.

Anne Kristin Aas, utviklingskonsulent og prosjektleder i Hordaland Idrettskrets, har tro på at opplegget vil fungere.

— Vi har søkt om vel en halv million kroner, og det er ikke veldig mye, tatt i betraktning hva dette kan føre med seg av gode resultater, sier Aas.