Kystverket forteller at de forvalter 114 fyreiendommer, ifølge seniorrådgiver Ingvild Kragset i Kystforvaltningsavdelingen. 68 av dem er fredet. Målet er at de fredede bygningene skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020.

— Det vil si at tilstanden skal være slik at det gjøres ordinært løpende vedlikehold, men at det ikke skal være noe stort etterslep, sier hun.

Må velge

Pengene de får gjennom Nasjonal transportplan (NTP) gjelder for vedlikehold av hele infrastrukturen. Dermed må midlene fordeles på sjøsikkerhet og kulturminner.

— Det kan være litt vanskelig å prioritere, vedgår seniorrådgiveren.

Hun vet ikke om Kystverket får nok ressurser til å gjøre hele jobben.

— Jeg har ikke oversikt over det totale vedlikeholdsetterslepet på hele den maritime infrastrukturen som Kystverket forvalter. Vi satser på å ta igjen forfallet på de fredede fyrbygningene innen 2020, og vi kommer også til å gjøre en god del vedlikehold på ikke-fredede fyreiendommer.

Kystverkets vedlikeholdsstrategi er ikke ferdig ennå, men vil legge føringer for hvilke prioriteringer de gjør. Totalt forvalter Kystverket over 20.000 navigasjonsinnretninger.

— Hvordan har dette forfallet oppstått?

— Fyrene ble avbemannet. Etter at det jevne vedlikeholdet som fyrbetjeningen sto for forsvant, ble det nok ikke gjennomført tilstrekkelig vedlikehold. Det bygget seg opp et etterslep, sier Kragset.

Skal få bukt

Seniorrådgiver Guttorm Tomren sier de har fått flere midler fra staten på bakgrunn av innspill de selv har kommet med.

NTP legger til rette for en økning i pengebruken for å få bukt med forfallet. Midlene økes både i den første fireårsperioden og den siste seksårsperioden. Økningen er størst i de siste seks årene.

— Er ressursene store nok?

— Ja, med den kunnskap vi har i dag anser vi dem som store nok. Får vi det som er skissert i NTP, så mener vi det, sier Tomren.