Inga Sverdrup

— Begjæringen tas ikke til følge, og det er en enstemmig beslutning fra rettens side, slo dommer Helge Bjørnestad fast i retten i dag.

De tiltaltes forsvarere har ved flere anledninger protestert på politiets sikkerhetstiltak og kaller bruken av fotlenker for tortur. Erling Havnås forsvarer, John Christian Elden, sendte derfor på vegne av et samlet forsvarer-korps, en begjæring om å få fjernet fotlenkene. Dette førte ikke frem.

— Samlet sett representerer de tiltalte en vesentlig slagkraft. Det ligger også til grunn at enkelte av dem kan tilhøre både nasjonale og internasjonale nettverk, forklarte Bjørnestad.

Helge Bjørnestad sa også at de i sin beslutning har tatt hensyn til at rettssaken foregår i provisoriske rettslokaler der de tiltalte ikke sitter atskilt fra publikum og presse slik det er vanlig at de gjør i nedover i Europa.

Bjørnestad la videre vekt på at de tiltalte har vist at de evner å planlegge og gjennomføre felles planer på en svært koordinert måte. Politiet har i sitt tilsvar til begjæringen konkludert med at det er helt uakseptabelt å ha de 13 tiltalte gående løs samtidig.

— Bruk av fotlenker er et uønsket inngrep, men vi ser ikke at det under disse omstendiger kan vært noen overtredelse av menneksrettighetene. Vi ser heller ikke at politiet har alternative metoder å ta i bruk, sa Bjørnestad.

De tiltalte må derfor tåle å sitte i fotlenker så lenge forhandlingene pågår i tingretten.

Retten er nå satt for helgen. Aktoratet vil fortsette å legge frem sin tekniske bevisførsel mandag.