Det viser en ny undersøkelse.

Hele 61 prosent av kvinnene og 52 prosent av mennene sier årsaken er at kvinnene ikke slipper mennene til.

– I våre funn var det svært påfallende at hovedårsaken til at menn ikke tar en større del av ansvaret for omsorgen for barna, er at kvinner ikke slipper dem til. Det spesielle er at både kvinner og menn oppgir dette som svar, sier seniorforsker Helge Svare ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til Dagbladet.

Sammen med Nordisk institutt for kvinne— og kjønnsforskning (NIKK) står de bak undersøkelsen.

På spørsmål om de ville hatt lenger foreldrepermisjon, svarer 75 prosent av mennene ja.

– Den gevinsten mor får ved å være hjemme i permisjon lenge har en høy pris. Det gjelder ikke bare økonomien, men også at menn som får mye tid med barnet blir mer delaktige i omsorgsarbeidet senere, sier Svare til Dagbladet.

Hva synes du om saken? Si din mening her.