Mannen ble både i tingretten og lagmannsretten dømt til forvaring i 17 år, med en minstetid på ti år. Høyesterett har nå dømt ham til fengsel i 17 år for drap og to drapsforsøk, skriver Dagbladet.

Skuddene falt i Brønnøysund i 2005. Først drepte mannen sin bror. To timer senere skjøt han sin samboer og en bilist. Samboeren ble livstruende skadd.

Høyesterett skal ifølge avisen ha lagt stor vekt på at den domfelte aldri har fått noen skikkelig behandling for sine psykiske lidelser. Ettersom det er lyspunkter i situasjonen hans og i prognosene for framtiden mente Høyesterett at en soningstid på 17 år vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot mannen.