I en klagesak mot et kortselskap har Bankklagenemnda tatt utgangspunkt i en paragraf i straffelovens ikrafttredelseslov fra 1902 som sier at man ikke plikter å betale spillegjeld, skriver Dagbladet.

Klageren brukte kredittkortet sitt til pengespill på flere nettsteder og i perioden fra april 2004 til april 2005 tapte han 42.000 kroner på nettspill.

Bankklagenemnda mener det er avgjørende at alle transaksjonene har hatt brukerstedskoden 7995, som er koden for pengespill.

– I løpet av spilleperioden burde kortselskapet ha visst hva pengene gikk til ut ifra regningene klageren fikk. Kortselskapet skulle da ha sperret kortet, het det i klagen til nemnda.

Klageren får medhold, og Bankklagenemndas mener at klageren har krav på å få tilbakebetalt 41.884 kroner.

Kortselskapet står imidlertid fast på sitt, og vil ikke rette seg etter nemndas avgjørelse. Det kan føre til at saken havner i retten.