— Mye av forfallet av skolebygningene kunne vært unngått hvis skolene hadde hatt vaktmester på full tid, sier Oddny Miljeteig (SV), leder av bystyrets komité for oppvekst.

I høst er oppvekstkomiteen ute i samtlige bydeler og besøker skoler som ledd i behandlingen av skolebruksplanen. Synet av forfallet i bygningsmassen er nedslående, forteller Miljeteig:

— Rett og slett fortvilende, sier hun.

På plass i Trondheim

I Trondheim har politikerne i høst gjeninnført ordningen med fast vaktmester ved hver skole. Fire dager i uken skal vaktmesteren vedlikeholde skolebygget. Den femte dagen er avsatt til såkalt brukertjeneste. Da flytter vaktmesteren pulter, skifter gardiner og måker.

I Bergen er vaktmestrenes jobb begrenset til denne brukertjenesten. Kåre Jørgensen, som deler arbeidsuken mellom Bønes og Lyshovden skoler, skulle gjerne hatt mer ansvar for selve skolebygget.

— Jeg skal egentlig bare drive service for skolen, flytte pulter og slikt, sier Kåre Jørgensen, som har bak seg en lang karriere som byggmester.

Fikset døren likevel

Så klarer ikke håndverkeren i ham å la være når forfallet tar overhånd.

— Denne døren her gikk ikke opp, sier Jørgensen og svinger elegant på en bakdør ved Lyshovden. - Den fikset jeg og skiftet hengsler på.

— Litt sivil ulydighet?

Jørgensen ler: - Ja, du kan nesten kalle det sivil ulydighet.

Det hører med til historien at bakdøren neppe latt seg reparere hvis ikke Jørgensen tilfeldigvis hadde de riktige hengslene liggende. Hans fullmakter strekker ikke til hengsle-innkjøp.

Ansvaret for skolebygget er det en kollega ved etat for byggvedlikehold som har.

I bystyret

I bystyret mandag spør Miljeteig om oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit vil vurdere å innføre en ordning for bergensskolen som den Trondheim har.

Oddny Miljeteig erkjenner at gjeninnføring av vaktmestere med videre fullmakter vil koste dyrt.

— Er dette noe SV vil prioritere i sitt program?

— Ja, vi må gjøre noe med vedlikeholdsbudsjettet i Bergen. Vaktmestere er en smart måte å gjøre det på. Disse folkene vil sikkert tjene inn igjen sin egen lønn, sier Miljeteig.

- Positivt for miljøet

Politisk rådgiver Anne Sophie Henstad hos Trondheimsordføreren medgir at omleggingen har kostet både penger og bemanningsøkning.

— Hva venter dere å oppnå?

— Jeg tror at vi oppnår bedre vedlikehold på skolen og et bedre skole- og arbeidsmiljø. Vaktmesteren har også en positiv virkning på miljøet, særlig overfor elever som trenger å pusle med noe annet enn teoristoff, sier Henstad.

Det samme opplever vaktmester Jørgensen:

— Særlig de minste ungene er opptatt av det jeg driver med. Så blir det jo noen sykler som må fikses. Og baller på taket. Nesten for mye av det siste, sier han med et smil.

Nilsen, Arne