2. januar 2004 utgir Posten de tre første frimerkene i en ny serie hentet fra havets eventyrlige verden. Først ut er frimerker prydet med manet, steinbit og blekksprut.

I årene fremover kommer flere frimerker med tilsvarende motiver. Enzo Finger har arrangert frimerkene, men det er ulike fotografer som har tatt bildene frimerkene er basert på. Selv om Norge ofte fremstilles som et fjelland, har vi også en lang kyststripe med mange spennende og dekorative undervannsinnslag som gjør seg godt på frimerker.

Fra nyttår vil portoen for et vanlig brev sendt som A-post øke fra 5,50 til 6,00 kroner når du frankerer med frimerke. Prisen har vært uendret siden januar 2001, med unntak av momsinnføringen fra 1. juli samme år. Dypvannsmanet

Frimerket med kronemanet har verdien kr 5,50. Kronemanet er en dypvannsmanet som finnes i alle verdenshav unntatt Arktis. Den finnes på dybder fra 1.000 til 7.000 meter. Om vinteren kommer dypvannsmaneten opp til overflaten. Den har 12 tentakler og klokken kan bli 20 cm høy. Fotografen som har tatt bildet er Erling Svensen.

Steinbit

Steinbitfrimerket har verdien kr 6,00. Steinbit finnes på 0-450 meters dyp langs hele Norgeskysten. Steinbiten er en populær matfisk, og det forskes mye på oppdrett av denne arten. Steinbiten kan bli over en meter lang. Fotograf er Espen Rekdal.

Tiarmet blekksprut

Frimerket med blekksprut har verdien kr 9,00. Blekkspruten på frimerket er liten og tiarmet, og er ganske vanlig langs kysten av Sør-Norge. Den kan Observeres fra noen få meters dyp og ned til om lag 300 meter.

Som alle andre blekkspruter kan den skifte farge på sekunder og blåse ut blekk for å avlede sulten fisk. Det finnes ca. 750 blekksprutarter i verden. Rudolf Svensen har tatt bildet av blekkspruten.

BLEKKSPRUT. FOTO: RUDOLF SVENSEN
STEINBIT. FOTO: ESPEN REKDAL
DYPHAVSMANET. FOTO: ERLING SVENSEN