KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.noNærmere 70 studenter meldte seg til prøveprosjektet ved 3.avdeling jus som startet i vår. De er størsteparten av de nye studentene.— Målet er å få mer aktive studenter og bedre og mer effektiv læring, sier professor Kåre Lilleholt ved Det juridiske fakultet, som er ansvarlig for prosjektet. Opplegget er svært forskjellig fra den tradisjonelle læringen ved universitetene, der studentene leser på egen hånd og det meste av deltakelse på forelesninger og seminarer er frivillig.- Å jobbe i team er inspirerende. Studenter på jus har vært lite flinke til å hjelpe hverandre, de har jobbet for seg selv. Her må vi samarbeide, noe som også er viktig når vi skal ut i arbeidslivet, sier Trygve Langeland Matre.- Her nytter det ikke å være passiv, du kan ikke sluntre unna. Når du først har meldt deg på, er du forpliktet til å delta, sier Ann Cathrine Lerstad.Studentene er delt inn i grupper som møtes minst en gang i uken. De skriver oppgaver ukentlig som legges ut på internett. De andre på gruppen bidrar med sine kommentarer. Oppgavene blir diskutert både i grupper og på nettet. To ganger i måneden møtes større grupper med forelesere. I tillegg følger de vanlige forelesninger.Noen andre fag ved universitetet, blant annet historie, tilbyr liknende faste undervisningsopplegg.Først om halvannet år er det eksamen ved 3.avdeling jus.