Epidemien vil sannsynligvis tilta i de nærmeste ukene. Foreløpig dominerer et influensa B-virus, men det påvises også en del A (H1N1)-virus eller svineinfluensa.

— Som vanlig ved influensa anbefaler vi de syke å holde seg hjemme til 24 timer etter at de er friske, slik at de ikke smitter andre. Ellers anbefaler vi syke å kontakte lege ved behov, sier assisterende divisjonsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Storbritannia har de siste ukene hatt en alvorlig bølge av svineinfluensa.

— Vi håper å unngå en så alvorlig bølge med det alvorlige A (H1N1)-viruset som man ser i Storbritannia. En stor del av den norske befolkningen har nemlig noe immunitet mot dette svineinfluensaviruset, sier Aavitsland.

Risikogruppene, det vil si alle over 65 år, personer med alvorlig underliggende sykdom og gravide, anbefales den ordinære influensavaksinen, også om de vaksinerte seg i fjor. Også andre kan vaksinere seg. Vaksinen beskytter mot tre virus, inkludert type B og type A (H1N1).

Vaksine nok

Aavitsland sier at vi er i begynnelsen av influensasesongen og at influensaaktiviteten er økende.

— Vi kommer med nye data onsdag kveld. Da oppsummerer vi siste uke. Spenningen knytter seg til at vi ikke vet hvilket virus som vil dominere denne vinteren. Om det er svineinfluensaen fra 2009 eller om det er et virus som heter type B. Heldigvis er begge disse virusene dekket av den vaksinen som ble tilbudt i fjor, sier han til NTB.

Han legger til at det fremdeles er nok vaksine på apoteker og legekontorer.

— Hvis folk ikke har vaksinert seg enda, er det gode muligheter til det. Vi er mest opptatt av risikogruppene, de gravide, de gamle over 65 og folk som har en eller annen kronisk sykdom. De kan få en mer alvorlig sykdom hvis de får influensa.

Kjøper det beste

I 2009 ble over to millioner mennesker vaksinert mot svineinfluensa.

— Mange av dem vil fremdeles ha litt beskyttelse igjen, men hvis man tilhører en av risikogruppene, bør man vaksinerer seg på nytt nå for å være helt sikker. Vi skulle veldig gjerne hatt enda bedre influensavaksiner som virker hundre prosent, men de finnes ikke. Hvert år kjøper vi det beste som finnes på markedet, men foreløpig er ikke forskningen kommet så langt at det finnes bedre influensavaksiner.

Forskjellen på influensa og forkjølelse forklarer Aavitsland slik:

— Folk kan få ganske mild influensa som ikke er lett å skille fra forkjølelse, men det typiske med influensa er at folk får muskelverk og føler seg syke i hele kroppen, mens forkjølelsen er mer i ansiktet.

Vaksine beskytter

Aavitsland avviser at influensavaksiner nesten ikke har noen effekt, slik det påstås i en undersøkelse fra Cochrane-instituttet i Italia gjengitt i den danske avisa B.T.

— Dette kommer hvert år fra det samme instituttet og den samme personen. Vi mener det er direkte feil å hevde at denne forskningen viser at disse vaksinene ikke har effekt. Tvert imot viser Cochrane-oversiktene at influensavaksiner har rimelig god effekt. Vi er overrasket over at dette miljøet tolker sine egne undersøkelser på denne måten, sier han.

Aavitsland understreker at det er helt klart at influensavaksiner blant annet beskytter de eldre.

— En oversikt fra Det Norske Kunnskapssenteret for Helsetjenesten fra 2009 viste at det var rimelig god effekt hos eldre mot influensa. Også hos barn er det god beskyttelse og hos friske voksne. For eksempel viser Cochrane-oversiktene at blant friske voksne som vaksinerer seg før en influensasesong, vil kanskje en prosent av dem få influensa, mens det blant ikke-vaksinerte er fire prosent som blir smittet, sier han.

Er du redd for å bli smittet?