En borgerlig valgseier til høsten vil føre til et ras av Unge Høyre-representanter i storting og regjeringsapparat. Nå har ungdomspartiet laget sitt eget "valgprogram", og der er det mange tanker som skiller seg sterkt fra moderpartiet.

Heftet "50 ideer for Norge" ble lansert under Høyres landsmøte. Der har medlemmer av Unge Høyre formulert ideer for hvordan de mener Høyre skal endre landet.

— Norsk politisk debatt er dørgende kjedelig, med de samme sakene som blir debattert igjen og igjen. Vi trenger nye, friske ideer i Høyre og norsk politikk, og da er det Unge Høyre som må være idefabrikken, sier Peter Christian Frølich, en av redaktørene av heftet.

Hummer og kanari

Blant forslagene fra Unge Høyre er det flere som skiller seg fra moderpartiets politikk, og som kan være kontroversielle.

  • Endre valgordningen i Norge slik at én person skal telle én stemme. I dag er verdien av stemmen avhengig av hvor man bor, slik at for eksempel velgere i Finnmark teller dobbelt så mye som velgere i Oslo. Grunnen er at politikerne ville kompensere periferien for avstanden til hovedstaden. Det er et argument som ikke gjelder lenger, med dagens teknologi, mener Unge Høyre.
  • Tidsdifferensierte bompenger - også kjent som køpris, bør innføres, mener Unge Høyre. Som kjent har byrådet i Bergen, og byrådsleder Monica Mæland spesielt, vært sterkt imot dette tiltaket. "ved å variere bompengeprisene gjennom døgnet , skaper man økonomiske insentiver for at folk skal gjøre små, men effektive endringer i kjøremønsteret sitt" skriver Sondre Rasch fra Unge Høyre.
  • Grunnlovsfestet forbud mot langvarige underskudd: Peter Christian Frølich foreslår å forby langvarig underskuddsbudsjettering i grunnloven. En slik ordning har man i Tyskland, mens mange land i Sør-Europa viser hvor galt det kan gå når politikerne ikke har en slik sperre, mener Frølich.
  • Norske studenter som kommer inn på prestisjefylte universiteter i utlandet, som Harvard eller Oxford, bør få ekstra stort stipend fra Lånekassen slik at de kan betale skolepenger som ofte kommer opp i over 150.000 kroner årlig, mener Linn-Aurora Wangen.
  • Regjeringen bør fjerne egenkapitalkravet ved boligkjøp. I dag kreves det at boligkjøpere har 15 prosent av kjøpesummen i egenkapital. Dette hindrer unge å komme inn på boligmarkedet, og bankene burde selv få bestemme over dette, mener Serine Jonassen.
  • Tillate kjøring til høyre på rødt lys: Unge Høyre vil til og med endre trafikkreglene. For å bedre flyten i trafikken rundt lyskryss bør det åpnes for å kunne ta til høyre selv om det er rødt lys. Dette medfører minimal risiko når man samtidig overholder vikeplikten og regelen om forkjørsvei, mener Ingrid Hillestad.

- Partiprogrammet går først

Dersom Høyre gjør et så godt valg som partiet ligger an til, kan det komme 10-12 Unge Høyre-medlemmer inn på Stortinget til høsten, samt at en god del vil havne i regjeringsapparatet.

- Har dere laget et eget valgprogram for Unge Høyre?

— Nei, Høyres partiprogram går selvsagt først. Men det finnes rom til å jobbe for flere ideer og saker som ikke er omtalt i partiprogrammet. Det skal Unge Høyres representanter gjøre når de får muligheten til det. Vi får ikke alt gjennom, men noe av dette håper vi skal bli offisiell norsk politikk, sier Frølich.