16 av 19 fylkesledere i Høyre har besvart følgende spørsmål fra bt.no:

1. Hva bør Høyre gjøre for å komme på offensiven?

2 . Bør Erna Solberg vurdere sin stilling som partileder, selv om hun ikke står på valg på landsmøtet i mai?


Les også: Mener Høyre er et sutreparti

Oddleif Olavsen, Nordland

1. Vi er så avslepne i formen, vi i Høyre! Vi blir oppfattet som trauste og stødige. Og partiledelsen bør bli klarere og mer direkte, slik vi nordlendinger er kjent for.

2. Det er et blindspor. Tvert imot er det en oppgave for oss andre i partiet å gi Erna den støtte og trygghet som det nå virkelig er behov for.

Siri Meling, Rogaland

1. Det å være tydelig er ingen ulempe. Derfor må vi bli mer synlig i mediebildet og kommunisere bedre. Men det å være saklig og ansvarlig står seg i det lange løp.2. Vi har valgt vår leder. Annen kommentar har jeg ikke.

Martin Smith-Sivertsen, Hordaland

1. Vi må bare fortsette å banke løs med vårt budskap. Med det økonomiske alvoret vi har over oss, er det meningsløst å snakke om hijab.

2. Det er meningsløst å stille den type spørsmål.

Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane

1. Hardt arbeid må til, så nå er det bare å brette opp ermene. Det er ingen grunn til panikk, men vi må ta dårlige meningsmålinger på alvor.2. Det er helt uaktuelt. Vi er samlet, og vi skal gå sammen «i krigen».

Lars Tvete, Sør-Trøndelag:

1. Selv om det svinger på målingene, har vi stor troverdighet i økonomisk politikk. Vi har et halvår igjen, måling er en ting, valg noe helt annet!

2. Den diskusjonen vi jeg ikke delta i.

Sigurds�n, Bj�

André Oktay Dahl, Akershus Høyre

1. Vi må bare jobbe som bare f.... frem til valget. Lavere skatt, mer politi og bedre helsevesen er vinnerrsepten. Vi setter oss ikke ned og depper fordi om vi ligger dårlig an på meningsmålingene. Vi kommer sterkt tilbake etter pause og vinner 4-3 på valgdagen.2. Erna Solberg er ikke på valg, og lederspørsmålet er ikke noe vi diskuterer før etter stortingsvalget.

Tage Pettersen, Østfold

1. Vi må bli flinkere til å synliggjøre vår egen politikk. Norge og verden står overfor enorme økonomiske utfordringer. I lys av finanskrisen er hijab-debatten en fillesak som neppe vil bety mye for folks stemmegivning ved høstens valg. Høyre må heller ikke falle for fristelsen til å kjøre frem denne type populistiske utspill. I det lange løp vil vi heller tjene på å gi velgerne de gode svarene på finanskrisen og skape optimisme og fremtidstro.

2. Definitivt nei. Partiet har gitt Erna en klar og tydelig tillit. Hun er vår statsministerkandidat.

Frode Knutzen Midtlund, Hedmark

1. I bestrebelsene på å være brobygger mellom alle de borgerlige partiene har vi glemt oss selv. Høyre er blitt for lite synlig og blitt løpende etter for å kommentere andre partiers utspill. Nå må vi selv begynne å sette dagsorden og tydeliggjøre vår politikk.

2. Nei. Erna Solberg har fulgt opp strategiene som vi har vært enige om. Vi har et kollektivt ansvar for å bringe Høyre på offensiven.

Svein Flåtten, Vestfold

1. Vi må skape mer fokus på den gode høyrepolitikken vi legger frem i vårt program, aller mest hvordan vi vil skape trygghet for arbeidsplasser. Den økonomiske krisen slår nå inn i alle landets bedrifter. Høyre må holde fast ved skattepolitikk og skole— og utdanningspolitikk som fanesaker.

2. Nei.

Morten Eriksrød, Buskerud

1. Vi må bli flinkere til å kommunisere vår egen politikk, fremfor bare å drive med og respondere på utspill fra andre partier. Det er slitsomt å være opptatt av langsiktig politikk, men heldigvis finnes det en blå himmel bak alle de grå finansskyene. Høyre må vise hvordan vi skal komme ut av krisen, og hva vi skal gjøre når den er over.

2. Nei, vi må ha fokus på de politiske sakene.

Lars Elsrud, Oppland

1. Vi har ikke vært gode nok på å få frem Høyres politikk. Dessuten må vi formidle til velgerne at et borgerlig regjeringsalternativ står og faller på et sterkt Høyre.

2. Nei, jeg har ikke noe ønske om et lederskifte. Erna har gjort en bra jobb. Hun er er flink til å resonnere, men i dagens medievirkelighet forventes det dessverre at all verdens problemer skal løses i korte, enkle setninger.

Kari Fosso, Telemark

1. Vi må snakke om vår egen politikk og våre egne løsninger, for eksempel for å fjerne helsekøene. Vi må bli tydelige og konkrete.

2. Nei, lederskifte er ikke et tema nå. Vi kan ikke laste Erna for at vi sliter. Hele partiorganisasjonen må løfte i flokk for å synliggjøre Høyres politikk.

Ole Guttorm Ihme, Vest-Agder

1. Meningsmålingene er uforståelige. Vi må stå fast på vår linje.

2. Man skifter ikke kaptein når det begynner å blåse. Jeg vil ikke spekulere i hvor lenge Erna bør bli sittende. Det som kommer, får komme.

Svein Harberg, Aust-Agder

1. Vi må bli flinkere å snakke om vår egen politikk. Vi må ut og snakke med vanlige folk om våre hjertesaker, som individets valgfrihet. Høyre må også utnytte bedre at vi har høy troverdighet i økonomisk politikk. Dette er ikke tiden for lettvinte løsninger.

2. Nei.

Anne Karin Olli, Finnmark

1. Vi har ikke nådd ut med politikken vår. Den har druknet i støyen rundt hijab og snikislamisering. Vi har heller ikke vært tydelige nok. Medievirkeligheten er slik at også er nødt til å sette saker på spissen for å bli lagt merke til.

2. Nei, det har ingen hensikt. Vi må heller arbeide for å nå ut til velgerne med Høyres politikk.

Poppe, Cornelius

Michael Tetzschner, Oslo

1. Jeg sitter i sentralstyret. Jeg gir mine råd der, og ikke gjennom mediene.2. Det er ikke valg på Høyre-leder før i 2010, ifølge partiets lover.

Hva mener du at Høyre må gjøre for å øke oppslutningen? Gi ditt råd til partiledelsen her.