Dei nye krava vil gjelde rundt 50 anlegg over heile landet.

— Denne bransjen utgjer ein særleg risiko. Dei behandlar både farlege stoff, og har ein omvendt økonomi av alle andre, seier direktør Ellen Hambro i Statens forureiningstilsyn (SFT).

Den omvendte økonomien handlar om at anlegga får inn pengane i det dei tar imot avfallet.

  • Alt etterpå er utgifter. Sjansen for at dei står igjen med ei stor rekning etterpå er relativt stor. Det betyr ein større risiko for lettvinte løysingar, seier Hambro.

Kjem etter kritikk

Derfor vil ho og SFT gå gjennom alle løyve til å behandle giftavfall.

  • Vi vil stille strengare krav til at anlegga skal vite kva dei handterer. Dei som jobbar med dette avfallet, må ha høg kompetanse.

I tillegg må mottaka sjølve nøyare dokumentere at det giftige avfallet blir behandla. Avfall som skal bli behandla, skal ut av anlegget i løpet av eit år.

Tiltaka kjem etter at SFT og andre statlege instansar har fått sterk kritikk for handteringa av Vest Tank-ulykka.

**Les også:

Erkjenner eigen svikt**

Meir i felten

SFT-direktøren kritiserer seg sjølv for å ha stolt for mykje på bedriftene aleine.

— I gamle dagar hadde SFT fleire kontrollar ute i felt. Etter kvart har utviklinga vore at bedriftene sjølve skal rapportere meir og meir.

Til slutt har det ført til at SFT har stolt for mykje på bedriftene.

  • Pendelen har svinga for langt. Vi har alltid hatt kontrollar, men mindre no enn før. Vi vil i større grad supplere bedriftenes eigen kontroll med eigne prøver.

- Har de vore naive?

  • Det aller meste av bransjen er skikkeleg. Mange av kontrollane våre handlar om veldig små avvik. Så kjem dei der våre kontrollørar forstår at det er ugler i mosen. Då må vi reagere hardt.

Hambro seier at det er umogleg å heilgardere seg mot at ulykker som ved Vest Tank kan skje igjen.

Bekymringsutrykking

Vest Tank-ulykka betyr og ein lågare terskel for å rykkje ut på kontrollar, dersom det kjem bekymringsmeldingar.

Slike meldingar kom inn i Vest Tank sitt tilfelle - utan at SFT sjølve kontrollerte saka. Tipsa kom inn opptil eit halvår før eksplosjonen.

Samstundes skal fleire av dei alvorlege avvika bli melde til politiet.

- Vil strengare krav føre til at nokon av mottaksanlegga blir tvinga til å leggje ned?

  • Det er å føregripe situasjonen. Men fleire mottak vil nok få behov for å kurse sine tilsette.

Fleire kontrollar bør også føre til meir samarbeid med dei andre organa som kontrollerer mottaka for farleg avfall, meiner ho.

  • Vi har ulike regelverk og ulike metodar. Eg ser at vi kan samordne oss betre, seier Hambro.
Larsen, Håkon Mosvold