Hvem som helst kan kalle seg snekker eller tømrer, men mestertittelen er beskyttet. Bare den som kan dokumentere fagkunnskap kan bli byggmester.

Listen over godkjente byggmestere finner du på hjemmesidene til Byggmesterforbundet region Vest.

Her er flere tips for å unngå problemer, eller bedre takle dem når de måtte dukke opp:

 • Ta deg tid til å innhente flere priser slik at du har noe å sammenlikne med.
 • Forsikre deg om at håndverkere har forsikringene i orden. Ulykker skjer, særlig på byggeplasser.
 • Sjekk med Forbrukerrådet om håndverkeren har mange klager på seg.
 • Vær skeptisk til håndverkere som gir inntrykk av at de selv kan utføre absolutt alle arbeidsreparasjoner. Hvis en og samme håndverker sier at han både kan fikse snekkerarbeidet og murerarbeidet, er det fare for at han ikke er fagmann på noen av områdene.
 • Sett opp en skriftlig kontrakt, som ikke er svart. Da står du sterkere i en eventuell konflikt. Standardkontrakter finner du på www.standard.no/imaker.exe? id=2999.
 • Spesifiser i kontrakten hva som skal gjøres, og at dagmulkt skal betales dersom arbeidet blir forsinket.
 • Dersom prisen er gitt i et overslag, skal den endelige prisen aldri overstiges med mer enn 15 prosent. Prisen skal være inkludert moms og andre offentlige avgifter, dersom ikke annet er spesifisert. Håndverkeren kan ikke kreve gebyrer i tillegg til prisen på tjenesten.
 • Ved mangel eller forsinkelse kan du holde tilbake deler av betalingen, kreve retting, prisavslag, heving, erstatning eller renter, alt etter som mangelens art.
 • Uansett: Ikke betal alt før du har sjekket at du er fornøyd med arbeidet og prisen.
 • Er du misfornøyd med arbeidet, klag til den lokale reklamasjonsnemnden. I Bergen har Bergen Byggmesterlaug satt ned en slik nemnd. Avgjørelsen her er rådgivende.
 • Dersom dette ikke fører frem, og du vil ta saken videre, kan du klage til Forbrukertvistutvalget. En avgjørelse her har doms kraft, og kan ankes til tingretten.

Kilder: Forbrukerrådet, Byggmesterforbundet.