Send inn dine spørsmål nå!

Jens Stoltenberg kan vise til en imponerende politisk merittliste. Han har sittet på Stortinget i store deler av sitt yrkesaktive liv, siden han første gang møtte som vararepresentant i 1989.

Stoltenberg har klatret i gradene, trinn for trinn. Han var statssekretær i Miljøverndepartementet (1990-1991) under Gro Harlem Brundtlands regjering, nærings— og energiminister (1993-1996) i Brundtlands regjering, og finansminister (1996-1997) i Thorbjørn Jaglands regjering.

I drøyt halvannet år var han statsminister (2000-2001) for en mindretallsregjering. Nå satser han alt på å innta statsministerkontorene igjen, med SV og Sp på laget. Det er første gang Arbeiderpartiet går til valg på å danne en samarbeidsregjering, og målet er å danne en flertallsregjering.

Stoltenberg er utdannet sosialøkonom, med en cand.oecon.-grad fra Universitetet i Oslo. Han har en fortid som journalist i Arbeiderbladet, forsker i SSB, og foreleser i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Han har vært leder av Arbeiderpartiet siden 2002, og stiller som førstekandidat i Oslo ved årets stortingsvalg.

Send inn dine spørsmål nå!