Send spørsmål nå!

Kjell Magne Bondevik (fyller 58 år 3. september) er en av landets mest erfarne politikere. Han har vært folkevalgt politiker i over 30 år, og har vært statsminister i to perioder, fra 1997 og til 2000, og fra 2001 og frem til nå.

Kjell Magne Bondevik fullførte sin presteutdannelse i 1975, og ble ordinert til vikarprest i 1979. Men det er i sitt politiske virke at Bondevik har gjort karriere. Han har gått gradene i Kristelig Folkeparti, og var blant annet leder i ungdomspartiet KrFU fra 1968 til 1970. I 1983 ble han valgt til leder i KrF, et verv han beholdt helt frem til 1995.

Dersom Samarbeidsregjeringen går av eller blir felt etter valget, betyr det at Kjell Magne Bondevik må finne på noe annet. Han stiller nemlig ikke til valg i år.

Send spørsmål nå!

Sjekk KrF sin hjemmeside her