• Samvær har stor påvirkning på bidragets størrelse.

— Der bidragsmottaker (BM) har lav inntekt, og den bidragspliktige (BP) har kvalifisert høyere inntekt enn BM vil bidraget sannsynligvis øke.

— Der BM har høy inntekt, og BP har kvalifisert lavere inntekt enn BM vil bidraget sannsynligvis bli lavere.

— Der BM og BP har midlere inntekt vil bidraget i en del tilfeller økes og i en del tilfeller reduseres.

— Der BP har svært høy inntekt, vil bidraget generelt bli redusert, også i tilfeller der det innvilges tilleggsbidrag.

KILDE: RIKSTRYGDEVERKET