— Vi trenger å tenke på samme måte på ernæringsområdet som vi har gjort på alkohol- og tobakksområdet i flere tiår nå, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen på den nasjonale Helsekonferansen i Oslo i går. Han viser til at Norge har gode tradisjoner for å være tøffe med tiltak når det gjelder tobakk og alkohol.

— Vi har økt avgiftene, innført innendørs forbud mot røyking og hevet aldersgrensene. Det har ført til gode resultater, sier han til Aftenposten.no.

Nå håper Larsen at nye og strengere tiltak mot usunn mat vil kunne føre til samme gode resultater for nordmenns ernæring og kosthold. Han mener at de største utfordringene i fremtidens r overvekt, feil ernæring og fysisk inaktivitet.

Blir fetere Det er nemlig stadig flere nordmenn som blir overvektige. Det fremkom blant annet i den omfattende HUNT-studien fra Nord-Trøndelag i fjor. HUNT forskningssenter målte og veide alle innbyggerne i fylket. Resultatet viste at to tredjedeler av befolkningen over 20 år hadde en BMI på over 25, som er definisjonen på overvekt (se faktaramme). Ifølge professor Kristian Midthjell, som har jobbet med undersøkelsen, er nordtrøndere sannsynligvis representative for resten av landet.

Utviklingen bekymrer Helsedirektøren. Han tror ikke det nytter bare å snakke om at det er viktig å spise sunnere.

— Det er de som i utgangspunktet er de sunneste, de med høy utdanning, som tar til seg og gjør noe med informasjon og foredrag om sunnhet og helse. For å nå de andre, barn og unge, samt den store gruppen av den voksne befolkning som ikke lever sunt, må vi ty til mer tvungne, strukturelle virkemidler, sier Larsen.

Dyrere sukker Han foreslår blant annet høyere avgifter på sukker og usunn mat, samtidig som det bør bli billigere å spise sunn mat. Han vil også ha forbud mot reklame for usunn mat og sukker som når barn og unge.

— Vi har forbud mot alkohol- og tobakksreklame, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke også skal innføre det for godteri, brus, fastfood og annen usunn mat.

Larsen forteller at Norge har vært sentral i et nytt forslag til internasjonale retningslinjer for markedsføring av usunn mat. Dette skal behandles på årsmøtet til Verdens helseorganisasjon (WHO) 17. mai.

Ikke aktuelt Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helsedepartementet sier at han er positiv til Larsens intensjoner, men at det vil være vanskelig å gjennomføre forslagene i praksis.

— Hvem skal definere eksakt hva som er sunt og usunt, spør han.

Ingebrigtsen utelukker ikke at det i fremtiden kan bli aktuelt med både reklameforbud og avgiftsregulering på sunn og usunn mat, men er klar på at det ikke er noe de vil varsle i dag.

— Det er enklere med alkohol og tobakk, fordi det er avgrensede varer. Det helsedirektøren foreslår nå, er reguleringer på hele det norske varesortimentet. Det er vi ikke klare for, sier Ingebrigtsen.

Hva synes du om forslagene? Si din mening her.