Prisen for beste statlige nettsider ble delt ut torsdag, og har som formål å løfte frem nettsider som bidrar til et mer tilgjengelig og brukerrettet offentlig informasjons— og tjenestetilbud.

Høgskolens nettsider fikk årets pris i konkurranse med Regjeringen.no og nettsidene til Statens Pensjonskasse.

Juryen sier følgende i sin begrunnelse:

«Vinneren av prisen for årets statlige nettsted kommuniserer godt med brukerne sine. Nettstedet treffer målgruppen og løser oppgavene med å presentere informasjon og tjenester på en god måte. Årets vinner har forbedret seg siden fjoråret, og tjenestene er nå løftet tydeligere fram. Nettstedet har siden 2004 vært blant de beste i kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder og utmerker seg ved å få seks stjerner for femte året på rad.»

GODE NETTSIDER: Nettsidene til Høgskolen i Bergen kommuniserer godt med brukerne sine, mener juryen som har delt ut prisen for beste statlige nettsted.