– Ved å endre kjøreatferd kan man spare mye drivstoff, og dermed også miljøet. Det handler om å kjøre mindre aggressivt og i jevnere tempo. Dessuten er det visst viktig å gire riktig, sier finansbyråd Henning Warloe.

Se våre klimasider

Selv er Warloe ikke bilist, og måtte derfor melde pass på spørsmål om hva «økokjøring» egentlig betyr. Men han har satt av to millioner kroner til å kurse kommunens sjåfører.

Klimakvoter for flyreiser

I dag presenterte byrådet klimatiltakene som skal innføres i kommunens egen virksomhet. Fra før var ti millioner av fjorårets overskudd satt av til klimatiltak. Disse går inn i et klimafond, som skal brukes på denne måten:

  • Alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres (2,5 millioner kroner)
  • Opplæring i miljøvennlig kjøreatferd (2 mill.)
  • Kjøp av klimakvoter for alle kommunens flyreiser (4-500.000). Dessuten vil kommunen kutte antall flyreiser ved å bruke videokonferanser.
  • Egen prosjektkoordinator for klimatiltak (2 mill.)
  • Kutte oljefyring og gå over på miljøenergi (1,5 mill.)
  • Få de ansatte til å sykle til jobb (700.000)
  • Utrede mer miljøvennlig transportlogistikk (ukjent kostnad)– Dette er bare begynnelsen. Meningen er at fondet skal fylles på med jevne mellomrom, slik at vi kan fortsette klimasatsningen, sier finansbyråd Henning Warloe.

Puster ut

Foran et bilde av Bergen kommune omgjort til en jordklode, la miljøbyråd Lisbeth Iversen (KrF) frem sin <

Et utall punkter skal gi bergenserne bedre luft å puste i. De viktigste er en forlengelse og utvidelse av panteordningene for piggdekk og forurensende ovner. Bybanen var ikke nevnt med et ord, heller ikke at KrF gikk på et nederlag da de måtte fjerne piggdekkavgiften etter bare en sesong.

– Byrådet og bystyreflertallet har sagt ja til utvidet bybane. Det er staten det står på. Den er nødt til å bidra med finansiering, sier Iversen.

Bergens Tidende