Barnehage

Barnehage blir 75 kroner rimeligere.

— Maksimalprisen for foreldrebetaling skal videreføres på det samme nominelle nivået som i 2009. Det vil si 2330 kroner i måneden og 25.630 kroner i året for en heltidsplass, skriver Kunnskapsdepartementet.

Ifølge departementet skal maksprisen fortsette på det same nominelle nivået inntil prisen er redusert til 1750 kroner (2005-kroner) i måneden. Det vil ta mange år.

Barnetrygd

Barnetrygden reduseres reelt med 210 kroner, ettersom beløpet ikke justeres for prisstigning. Kronebeløpet holdes fast på 11.640 kroner, mens prisene ventes å stige med 1,8 prosent. (210 kroner årlig).

Bil

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2010 lavere avgifter for miljøvennlige biler.

Forslaget til endringer i engangsavgiften innebærer for eksempel at en bil med CO2-utslipp på 100 g/km og effekt på 70 kW får en reell avgiftslettelse på om lag 7 150 kroner, mens en bil med CO2-utslipp på 200 g/km og effekt på 110 kW får en reell avgiftsskjerpelse på om lag 8850 kroner.

Bolig og formue

Regjeringen foreslår å legge om systemet for verdsetting av bolig når det gjelder formuesskatt.

Bunnfradraget øker til 700.000 kroner for enslige, og 1,4 millioner kroner for ektepar.

Med omleggingen innføres et nytt system for verdsetting, som blant annet tar utgangspunkt i areal og beliggenhet. Målet er at boligen skal få ligningsverdi på 25 prosent av markedsverdi.

Samtidig oppjusteres ligningsverdien av hytte med 10 prosent.

Hjemme-PC

Ordningen med at arbeidstager kan finansiere hjemme-PC ved trekk i bruttolønn, og derved redusere skatten på lønnsinntekten, avvikles.

Kontantstøtte

Kontantstøtten reduseres reelt med 713 kroner, ettersom beløpet ikke justeres for prisstigning. Kronebeløpet holdes fast på 39.636 kroner, mens prisene ventes å stige med 1,8 prosent (utgjør 713 kroner årlig).

Lisens

I 2010 må du betale 99 kroner mer for å få se NRK. Men økningen i kringkastingsavgiften rekker ikke til å dekke utgiftene til neste års MGP-finale.

Restskatt

Det blir lettere å betale restskatten. Frist for å betale inn skatt for å unngå renter på restskatt utsettes fra 30. april til 31. mai.

Skatteunndragelser

Kampen mot skatteunndragelser fortsetter, skriver Regjeringen.

Regjeringen har de siste fire årene styrket budsjettene til skatteetaten og toll— og avgiftsetaten. Det vil de fortsette med i årets budsjett.

I 2010-budsjettet foreslås blant annet tiltak som retter seg mot bruken av kontante betalingsmidler. Det vil sikre at en større del av betalingsstrømmene for næringsdrivende og privatpersoner skjer gjennom banker og andre finansinstitusjoner, slik at transaksjonene blir sporbare og dermed vanskeligere å skjule.

Tobakk

Avgiftene på tobakkvarer økes med 5 prosent fra 1. januar 2010.

FOTO: Fædrelandsvennen