Den lave satsen i arveavgiften reduseres fra 8 til 6 prosent for barn og foreldre og fra 10 til 8 prosent for andre mottakere. Innslagspunktet for høy sats økes fra 550.000 kroner til 800.000 kroner, og satsene halveres fra 20 til 10 prosent for barn og foreldre og fra 30 til 15 prosent for andre mottakere.

Les også: Det blir dyrere å se på tv

Samtidig vil regjeringen redusere rabatten for verdsetting av aksjer i ikke-børsnoterte selskap fra 70 til 40 prosent og begrense den til et arveavgiftsgrunnlag på 10 millioner kroner.

Alt om statsbudsjettet her

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Øker bunnfradraget Bunnfradraget i formuesskatten foreslås i statsbudsjettet øket fra 350.000 kroner til 470.000 kroner. Samtidig skal grunnlaget for formuesskatten utvides, ved at ligningsverdiene på næringseiendom økes. I gjennomsnitt utgjør ligningsverdien på næringseiendom 25 prosent av markedsverdien.

Regjeringen ønsker dessuten å fjerne 80-prosentregelen, som vil gi betydelige skatteskjerpelser for de mest formuende. Som følge av de foreslåtte endringene anslår Finansdepartementet at 110.000 færre personer vil betale formuesskatt her i landet.

Minstefradraget, personfradraget og innslagspunktene for toppskatt skal kun justeres med anslått lønnsvekst. Ifølge Finansdepartementet vil endringene i inntekts— og formuesskatten i gjennomsnitt gi økt skatt for de med bruttoinntekt over 600.000 kroner. De med nettoformue på over 100 millioner kroner får i gjennomsnitt en samlet skatteskjerpelse på 1,2 millioner kroner.

Samlet skal skatter og avgifter videreføres på 2004-nivå.

Les også: - Budsjettet senker ikke renten

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Grønnere bilavgifter Regjeringen ønsker å justere CO2-komponenten i engangsavgiften slik at det vil lønne seg å kjøpe bil med lave klimautslipp. Her er andre foreslåtte endringer i skatte— og avgiftspolitikken:

  • Det maksimale sparebeløpet i BSU-ordningen foreslås hevet, fra 15.000 til 20.000 kroner.
  • Regjeringen fullfører løftet om en dobling av skattefradraget for fagforeningskontingent innen utgangen av 2009. Øvre grense blir 3.600 kroner.
  • Fiskerfradraget økes fra 115.000 kroner til 150.000 kroner, mens reindriftsfradraget økes til samme nivå som jordbruksfradraget.
  • Avgiften på alkoholfrie drikkevarer settes opp til nivået for lettøl.
  • Avgiften på snus økes med 10 prosent utover prisjustering.
  • Årsavgiften for motorsykler settes til det halve av gjennomsnittlig avgift for personbiler.
  • Fradraget for el-biler i firmabilbeskatningen økes fra 25 til 50 prosent.
  • Meldegrensen for private arbeidsgivere som betaler lønn for arbeid i hjem og fritidsbolig, økes fra 2.000 til 4.000 kroner.

Til slutt: Regjeringen vil til livs de vilkårlige forskjellene i tollsatser for ulike klesplagg. Det innebærer slutt med toll på truser, underkjoler, underskjørt, pyjamaser, slåbroker, nattskjorter, neglisjeer og nattkjoler. Lettelsene gir staten et provenytap på om lag 40 millioner kroner i året.

Les også: Så mye kan Kristin Halvorsen bruke

Hva tror du om budsjettet? Si din mening her.