Carlsen innledet med å fortelle om tre bopeler som står svært sentralt i saken.

  • Rekkehuset David Toska og samboeren leide i et idyllisk boligfelt i Sandnes. Leieforholdet her ble sagt opp i mai eller juni, ifølge Carlsen.
  • Et på utsiden ganske falleferdig trehus i Stavanger. Påtalemyndigheten har ikke dekning for å hevde at Toska bodde i dette huset, men mener bestemt at det ble brukt til planlegging av ranet. I tillegg skal Johnny Thendrup, en av de tiltalte, ha brukt det som gjemmested etter ranet. Huset ble ransaket for første gang 8. januar i år, og det ble gjort flere interessante funn.
  • Kjellerleilighet i et hus i Stavanger. Politiet mener å knytte leiekontrakten til Kjell Allrich Shumann, som skal ha underskrevet kontrakten allerede i 21. desember 2003.

Etterpå beveget Carlsen seg til Buskerud og Drammenselva, der det ble gjort flere sentrale funn i den mye omtalte fiskeskøyten "Gamle Hemingsvær", som lå til kai langs elven,

Bakgrunnen for funnet er at det bedrives mye øvingsdykking like i nærheten av båten, som eies av William Pettersen, en av de tiltalte.

På bunnen av elven ble det funnet finlandshetter, skuddsikre vester, hansker og annet utstyr som settes i forbindelse med ranet. Det ble også funnet to simkort aktoratet mener satt i mobiltelefoner brukt av Schumann.

Det ble også funnet plastdeksler, stålfjærer, magnetstaver og minibankkassetter. Alt dette knyttes til selve Nokas-lokalet.

Etter hvert som Pettersen ble et sentralt navn, dukket det også opp et gårdsbruk med en bod som den 56-årige skipperen leide.

Her ble det gjort ytterligere sentrale funn, blant annet AG3-gevær og MP5-maskinpistoler.