Drøyt 30.000 personer går ut i streik fra torsdag morgen dersom ikke partene i det offentlige lønnsoppgjøret blir enige om fremtidens tjenestepensjoner. Partene møttes til et siste avgjørende møte på arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersens kontor kl. 16.45.

Her finner du oversikt over hvilke barnehager og skoler som berøres.

I Bergen kan Kemneren bli berørt av streik. Det kan få konsekvenser for når skatteoppgjøret utbetales. Også Bergen legevakt kan bli rammet, noe som kan føre til lengre køer. Sandviken sosialkontor stenges, mens Sentrum sosialkontor vil redusere aktiviteten. Dette skal ikke få konsekvenser for klienter med gyldige vedtak, som vil få utbetalinger som normalt.

Streiken kan også få konsekvenser for idrettsanleggene i Bergen.

Se den fullstendige listen her

Arbeidstakerorganisasjonene skal natt til onsdag ha avslått et nytt tilbud fra staten om pensjonsordninger i oppgjøret i offentlig sektor.

Sjekk oppdatert liste over hvordan streiken rammer her

Natt til onsdag avviste LO, YS, Unio og Akademikerne et justert tilbud fra staten, etter det NRK kjenner til. Tilbudet skal innebære en brutto pensjon på to tredeler av sluttlønn, med levealdersjustering og regulering som folketrygdens alderspensjon.

Les også: Forbereder seg på storstreik

Partene møttes til nye forhandlingsmøter klokken 10 onsdag. Fristen går ut ved midnatt onsdag. Dersom det ikke blir enighet, er det varslet at over 30.000 ansatte i stat og kommune går ut i streik. Det har LO, YS, Unio og Akademikerne bestemt.

Les også: Sliterne må betale for pensjonskravet, mener forsker

En eventuell streik vil blant annet ramme sykehjem, hjemmesykepleien, helsestasjoner, omsorgsboliger, rehabiliteringstjenester og ulike administrative funksjoner i kommunene. Flere barnehager og skoler vil bli stengt hvis det blir streik, og skatteoppgjørene stopper opp. Mange togavganger vil bli innstilt.

Offentlig tjenestepensjon er den viktigste saken i årets tariffoppgjør.

Hva mener du om pensjonskravet? Si din mening.