EIRIK DAMSGAARDAldri har det vært flere muligheter til å la staten kjøpe deg ut av ventelistene.Nå har du minst tre valgmuligheter dersom du står på venteliste til en operasjon.

Ukjent for mange — Min oppfatning er at folk ikke helt er klar over at hva dette innebærer av rettigheter og muligheter, sier Lars-Oddvar Arnestad, assisterende leder ved kirurgisk divisjon, Haukeland sykehus.Fra nyttår har det vært mulig å ta flere nye innersvinger i Helse-Norge, uten å måtte betale ekstra for det. * Du kan bli tilbudt operasjon i utlandet, etter at regjeringen i fjor høst bevilget 1,2 milliarder til pasientbro.* Er du sykemeldt, kan trygde-etaten kjøpe enklere operasjoner ved en privat eller offentlig klinikk.* Hovne mandler, polypper og øredren kan også opereres av spesialist ved en privat klinikk uten at du betaler for det. Trygden dekker utgiftene* Med fritt sykehusvalg-reformen skal du, mot en mindre egenandel, få reise til et hvilket som helst sykehus i Norge.

Fem av åtti takket ja Dette er alternativer som du ikke automatisk får tilbud om når du står i helsekø. Ofte er det opp til deg selv å ta initiativ, og ofte er det avhengig av hvor aktiv din primærlege er til å undersøke muligheter for deg.For pasientene har ikke akkurat stormet ut av ventelistene til utlandet. Ingen fra Sogn og Fjordane, og bare tolv pasienter fra Hordaland, er hittil sendt over pasientbroen.

Ifølge Sosial- og helsedepartementet vil de samlede utgiftene for pasientbroen i 2001 neppe overstige 500 millioner kroner, og Rikstrygdeverket vurderer nå å åpne for psykiatriske pasienter. Åtti pasienter i køen til øyeavdelingen ved Haukeland sykehus fikk tilbud om behandling. Fem takket ja.

— Det forundrer meg at så få takker ja. Jeg vil tro at en del eldre kvier seg for utlandet. Vi har gått litt forsiktig ut, men vil nå tilby flere pasientgrupper behandling i utlandet, sier Arnestad.58 av 160 pasienter ved ortopedisk avdeling takket ja til utlandet. Også Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass og Kysthospitalet Hagevik tilbyr nå behandling i utlandet.

Trygdeetaten betaler Stortinget vedtok at fra nyttår skal "kjøp av helsetjenester" være et permanent landsdekkende tilbud til sykemeldte, og 355 personer ble i fjor operert i Hordaland etter denne ordningen. 52 prosent var helt friskmeldt 14 uker etter henvisningen.

— Vilkåret er at personen må være sykemeldt. Det må også være en stor sannsynlighet for å bli frisk, sier fagkoordinator Gunn Marit Strisland ved Fylkestrygdekontoret i Hordaland.Etaten har fått bevilget 6 millioner kroner til slike tjenester i 2001, 20 prosent mer enn i fjor.

fakta/pasientbro til utlandet* Stortinget bevilget 1,2 milliarder kroner til pasientbro i fjor høst. Ordningen skulle iverksettes straks, og målet var å redusere ventelistene ved norske sykehus. Sykehusene er i Danmark, Sverige og Nord-Tyskland.* 400 pasienter har fått behandling i utlandet. Det er norske sykehus som avgjør hvem som får tilbud. Hittil har det vært mest aktuelt for plastisk kirurgi, ortopedisk kirurgi/ryggplager, øyelidelser, øre-, nese- hals, mage tarm/brokk og åreknuter.* Dersom du ønsker tilbud om behandling i utlandet, men ikke har hørt noe: Snakk med din primærlege/spesialist, sykehusets avdeling der du står på liste, pasientombudet eller ring Rikstrygdeverkets prosjekttelefon 22 92 78 07.

fakta/ut av sykemelding* Fra årsskiftet skal alle fylker i Norge ha et permanent tilbud til yrkesaktive som er sykemeldt på grunn av en "enklere lidelse". Trygdeetaten kan kjøpe plass ved en klinikk, som gjennomfører dagkirurgi eller en kortere innleggelse. * 547 personer ble innvilget slik hjelp i Hordaland i fjor. De vanligste lidelsene var menisk- og kneproblemer, skulderplager, tennisalbue, lyskebrokk, bihulebetennelse og håndleddsplager.* Dersom du ønsker tilbud om "kjøp av helsetjenester", kan du ta kontakt med din primærlege, snakke med ditt lokale trygdekontor eller ringe Fylkestrygdekontoret.

fakta/fritt sykehusvalg* Loven om pasientrettigheter trådte i kraft ved årsskiftet, og sier bl.a. at du fritt skal kunne velge behandling på sykehus eller distriktspsykiatrisk senter i hele landet. Egenandelen for tur-retur-reise er opptil 400 kroner.* Bakdelen med den ferske reformen er at det kan være kronglete å få tak i nok informasjon. Pr. i dag har Sosial- og helsedepartementet lagt ut ventetiden for 26 ulike diagnoser på internett.* Du bør snakke med din primærlege om valg av sykehus. Det er som regel legen som henviser til ønsket behandlingssted. Du kan også få informasjon om ventelister på www.sykehusvalg.net eller ringe gratisnummeret 800 41 004.

fakta/gratis mandeloperasjon* Privatpraktiserende spesialister med fylkeskommunal driftsavtale har i flere år kunnet operere for det offentliges regning. For to år siden ble de offentlige takstene øket betraktelig.* Nå refunderes en mandeloperasjon med 5000 kroner, polypper med 3000 og dren med 2200 kroner. Normalt koster en mandeloperasjon over 10.000 kroner ved en privat klinikk.* Lurer du på mulighetene for en slik operasjon, kontakt din primærlege. Du trenger henvisning fra lege eller spesialist.

Les også: Sindre slapp ventetid