Deltakerne på «Ta ordet»-kurs blir forklart et viktig paradoks: Jo mer de tør å dumme seg ut — jo mer øker sjansen for å mestre angsten. Å unngå situasjonen gjør bare vondt verre.

I løpet av et kursmøte får alle 15 deltakere ordet flere ganger. Det legges opp til «pulsrunder» der pulsen bokstavelig talt stiger idet de sitter og gruer seg til det er deres tur ... en situasjon man ofte kan møte i undervisningen også.

Hver gang får deltakerne et kort innlegg de må forberede. Det starter med noe enkelt, og ender med å presentere et innlegg med faglig innhold i et auditorium der også ukjente mennesker er til stede.

Deltakerne lærer seg teknikker, indre forestillinger eller fantasibilder som får dem til å slappe av, bevare ro og konsentrasjon.

Hver gang inneholder programmet overraskelsesmomenter som studentene ikke får vite om på forhånd, slik at de får de trening i å takle situasjoner de er redde for.

Kurset avsluttes med at deltakerne må holde tale, f.eks til gruppen.

Sosionomtjenesten ved Universitetet i Oslo tilbyr også et kurs for studenter med taleangst. Andre varianter av slike kurs finnes på flere høyskoler og universiteter rundt i landet. Kvalitetsreformen ved universiteter og høyskoler innebærer større egenaktivitet og tettere oppfølging av studentene. Dermed blir studentene mer eksponert enn før, og behovet for hjelp til muntlig formidling og å overkomme taleangst blir større.