— Politikerne har seg selv å takke seg selv for giftlokket, mener Arvid Strand, avdelingsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Han sier at det ikke finnes noen trylleformel som kan fjerne forurensningen over byen. Resepten er bedre byutvikling, bedre kollektivtrafikk og restriksjoner på biltrafikken.

Satset feil

Strand mener bergenspolitikerne satset helt feil midt på 1980-tallet da de opprettet Europas første bomring.

— Hadde de den gangen bestemt seg for å utvikle et effektivt bussystem og bygge ut Bybanen til alle bydeler, ville panikkaktige og kortsiktige krisetiltak som ikke virker vært overflødige nå, sier han og legger til:

— Både transportforskere og byplanleggere og andre fagmiljøer sa fra, men politikerne hørte ikke på våre anbefalinger om å bygge ut et kollektivt transportnett og planlegge en tettere bystruktur, sier han.

— I Bergen er byen blitt strukket utover i dalene og bygdene omkring. Privatbilismen har fått utvikle seg hemningsløst, sier Strand.

Han peker på at Bergen før bompengeringen ble opprettet, hadde det laveste bilholdet av landets storbyer.

— Nå er Bergen blitt forvandlet til en by hvor det knapt er satt grenser for privatbilen i bykjernen. Forurensningslokket ble uunngåelig, sier han.

— Hvilke tiltak er mulige å få til å fungere?

– Gratisbusser til sentrum og restriksjoner på parkeringen er en god begynnelse. Det bør bli permanente tiltak. Dessuten bør Bybanen utvides til alle bydeler raskest mulig. I mellomtiden går det an å opprette superbusslinjer til Åsane og Bergen vest som går uhindret av annen trafikk. Det forutsetter at deler av veinettet må utvides.

- Kaster blår i øynene

Også trafikkforsker Hans Petter Duun i Norconsult er klar på at en kombinasjon av pisk og gulrot er det eneste som kan få bergenserne til å sette bilen hjemme.

— Å snu utviklingen kun ved bruk av positive tiltak, er ikke mulig. De som sier det, kaster blår i øynene på folk, sier Duun.

Han mener to hovedgrep må gjøres, samtidig som kollektivtilbudet bedres.

— Vi vet at køprising vil ha effekt, kombinert med et bedre kollektivtilbud. I tillegg må det legges restriksjoner på parkering i sentrum. Da er det nødvendig å få kontroll også over de mange private p-plassene. Hva med å la alle bilene som kjører gjennom bomringen betale parkeringsavgift uansett hvor de skal parkere? foreslår han.

Duun sier at forurensningen vil bli verre i fremtiden, dersom ikke noe gjøres.

— Spørsmålet er ikke om det blir nye giftlokk, men når. Om 30 år har vi 160.000 flere innbyggere i bergensregionen. De skal også transporteres. Det positive nå er at vi får en økt kriseforståelse som kan bidra til langsiktige tiltak.

- Staten må ta ansvar

— Statens vegvesen er veieier. Det betyr at de er ansvarlig for å gjennomføre tiltak som reduserer luftforurensningen, sier seniorrådgiver Roar Gammelsæter i Statens forurensningstilsyn.

Han peker på at tungtransport er en viktig kilde til utslipp, og bør begrenses.

— Forskriften om lavutslippssoner for forurensende vogntog ligger på vent hos Samferdselsdepartementet. Hvorfor den lar vente på seg, må departementet svare for, sier Gammelsæter.

— På lang sikt må det gjennomføres tiltak både for å få en mer utslippsfri bilpark og bytte ut alle gamle vedovner, sier Per Schwarze, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.