Det er sjelden at klimaforskere og ingeniører setter hodene sammen for å finne klimatiltak, men det blir gjort i Bergen nå. Ekspertise innenfor klima og ingeniørsektoren er i gang med å kartlegge regionale konsekvenser av globale klimaendringer.

Initiativtakerne Grieg Foundation, Visjon Vest og Rieberfondene har fått med seg Havforskningsinstituttet, Bjerknessenteret, Nansensenteret AS, Rambøll As og Sweco på laget.

Vil stige 75 centimeter

— I løpet av dette århundret forventer vi en havstigning i Bergen på rundt 75 centimeter, sier professor Helge Drange ved Universitetet i Bergen.

Samtidig som nesten alle isbreene på jorden smelter, stiger havtemperaturen, og dermed gjør havet det samme.

— For Bryggen sin del betyr det at enhver flo vil gå opp på Bryggen når vi kommer til år 2040. Sjøen vil komme inn to ganger om dagen. Det er uholdbart, sier Drange, og påpeker at situasjonen er alvorlig.

Havstigningen vil bare fortsette, og da er det ikke bare Bryggen som får problemer. En stormflo om tretti år vil også kunne gjøre stor skade for Bergen by, ifølge professoren.

Stenge fjordsystemene

Prosjektet tar for seg praktiske løsninger som kan motvirke skadevirkninger når havet kryper høyere. En løsning som presenteres er ytre barrierer i fjordsystemene rundt Bergen. De røde strekene på kartet viser steder hvor dette er aktuelt, fra Brattholmen i sør, Askøy, Herdla og til slutt Knarvik-området.

— Stenger man disse stedene så har man beskyttet hele det gult merkede fjordsystemet, sier Gert A. Gundersen, administrerende direktør i Grieghallen og prosjektleder.

På toppen av dette undervannssystemet planlegger man et slusesystem.

— Slusen vil stenges når det oppstår situasjon med høyvann, og åpnes under normale forhold. Skipstrafikken vil gå som vanlig når det er åpent, men ikke når det er stengt, sier Gundersen.

- Vil drepe alt liv

Forskningsdirektør Einar Svendsen ved Havforskningsinstituttet sier de biologiske konsekvensene av en slik avstengning vil være fatale.

— I dag er det god sirkulasjon og gode miljøforhold i Byfjorden. Stenger man av med demninger opp til det bare er 20 meter igjen, vil dypvannet bli stående mye i ro. Til slutt vil vannet bli oksygenfritt, og da kan ingen organismer leve, sier Svendsen.

Han vil derfor ikke gå med på dette alternativet, med mindre man finner tekniske løsninger som kan sikre luft på havbunnen.

— Uten ekstratiltak er dette galskap, mener forskningsdirektøren.

Prosjektlederen ser problemet, og sier de vurderer kanaler i bunnen av barrierene for å sikre sirkulasjon.

— Vi skal gi en total beskrivelse av konsekvensene, og veie fysiske inngrep opp mot både miljøhensyn og økonomiske forhold.

— Og prislappen?

— Sannsynligvis flere titalls milliarder kroner, sier Gundersen som vedgår at dette er ekstremt dyre tiltak.

Vegg rundt Bryggen

Et langt enklere alternativ å stenge Vågen og Damsgårdssundet. Dette kan gjøres ved å skjerme strandlinjen, slik illustrasjon nummer to viser.

— Den blå linjen langs kanten viser et alternativ hvor man rett og slett setter opp en vegg langs kailinjen. Veggen er tett i bunn og kan skjøtes på på toppen når det varsles om høy vannstigning, og tas bort igjen når vannet går tilbake som normalt, sier Gundersen.

Løsningen kan bygges ut for enkelte områder eller for hele Vågen, og kan også videreføres utover Sandvikssiden.

— En skjermløsning bare for Bryggen vil koste omtrent 100 millioner kroner, sier Gundersen.

Forberedt på diskusjoner

Gundersen understreker at prosjektet fremdeles er på skissestadiet, og at de ikke har konkludert hvilke løsninger som er best egnet. I løpet av våren neste år skal prosjektet være ferdigstilt. Da vil anbefalte løsninger, samt et detaljert kostnadsoverslag, legges frem.

Håpet er at offentlige myndigheter vil bringe prosjektet videre.

— Dette er helt klart et offentlig ansvar, og løsningene vi presenterer er ment som en lissepasning, sier Siren Sundland, som er leder for Sparebanken Visjon Vest og representerer fondene bak prosjektet.

Prosjektlederen er forberedt på diskusjoner, men ønsker de velkommen.

— Det er riktig og nødvendig å diskutere om dette er de riktige løsningene. For å diskutere må man ha konkrete løsninger på bordet, ellers blir det bare teoretisk.

Hvordan ser du på forslaget om å demme opp Byfjorden for å motvirke klimakatastrofer? Si din mening.

Illustrasjon: Sweco, Rambøll