***** La ikke regninger og betalingsvarsler bli liggende.

***** Ta raskt kontakt med kreditorene og/eller inkassoselskapene og forsøk å bli enig om en nedbetalingsplan. I de aller fleste tilfeller klarer man å bli enige om en løsning som begge parter kan leve med.

***** Å ta opp forbrukslån for å betjene annen forfalt gjeld er ingen god løsning.

— Vi ser en trend der stadig flere husholdninger får problemer med å betjene gjelden sin. Dette tyder på at en del har vært altfor uforsiktige med privatøkonomien sin, sier Skaaret.