n Få barnet til å fortelle hvordan han/hun har det. La barnet være hovedpersonen. Avbryt ikke.

n Hjelp barnet til å fortelle historien ferdig hvis det stopper opp.

n Fokusér på betydning og verdi. Spør: «Hva tenkte du da? Hva betyr det for deg?»

n Det er ikke interessant hva du mener. Vi skal ikke prøve å forandre, korrigere eller komme med forslag til løsninger, men være spørrende, undrende og avventende.

n Lykkes vi, kan barnet oppleve et «gyllent øyeblikk» og erfare at noen har levd seg inn i deres verden og kanskje gjettet deres innerste tanker.

n Tenk etter når du har opplevet empati fra andre, eller når du har vært empatisk i forhold til en annen. Prøv å huske noen slike «gylne øyeblikk» fra din egen barndom.