Mens haugen av ferdig kappet og kløvd ved vokser ute i hagen, gleder jeg meg over å sikre neste års vedfyring. Ettersom jeg gjorde dette også i fjor vinter, har vi mye god og tørr ved å glede oss over i heimen. I årevis har jeg holdt huset med god og varmende ved. Men det er bare noen få av oss som bruker fritiden på å hogge ved. Inntil nå ... Vedfyring er plutselig blitt et hett tema.

Kraftkrise, høye strømpriser og sterk, langvarig kulde har gjort ved mer etterspurt.

Bjørk er ikke best

Men blant svært mange i den norske befolkningen står det dårlig til med kunnskapene om hva som er god ved og hva som er riktig vedfyring. I mange år har elektrisitet og olje vært de mest etterspurte energikildene. Ved har for svært mange bare vært brukt til peisfyring for kosens del, men i mindre grad til ovnsfyring. Mange har ikke lært hvordan de skal fyre i ovnen og hva man skal fyre med.

Det kan sies svært mye om hva som er god ved. Men her er noen enkle betraktninger: Løvtre gir oftest den tetteste og beste veden. Og merk deg: Bjørk er ikke den beste veden. (Se oversikt annet sted på denne siden).

Hogg veden selv

Veden må være tørr. Våt ved brenner dårlig, gir lite varme og soter til både ovn og pipe. Hogger du selv, må du felle trærne nå og frem til påske for å ha god ved neste vinter. Så må du kappe og kløve og lagre veden luftig. Pakk den ikke inn i plast eller presenning. Lag et «tak» over vedstabelen for å holde regnet unna, men la vær og vind komme til veden under taket.

Noe importert ved er ikke like god som tørr, norsk ved. Årsaken er at noen produsenter i østeuropeiske land gjødsler bjørkeskogen for at trærne skal vokse raskere. Da blir veden «fos» — mindre kompakt enn vanlig bjørk - med det resultat at den gir mindre samlet brennverdi (varme). Gamle bygningsmaterialer går fint an å bruke til ved, bare de ikke er impregnerte eller full av malingsrester. (Norges Miljøvernforbund har ofte mye slik ved å dele ut.)

Fyr riktig!

På annet sted på denne siden kan du lese hvordan du skal fyre - både hva du bør gjøre og ikke minst hva du ikke bør gjøre. Rådene er viktig å følge, både for å oppnå mest mulig varme, for å unngå unødvendig mye forurensning og at det oppstår fare for pipebrann.

Prisen på ved er et kapittel for seg.

Forbrukerrådet så gjerne at varedeklarasjon på vedsekkene blir obligatorisk. Da kan forbrukeren bedre vurdere kvaliteten på veden, og dermed i større grad kunne vurdere prisen på varen. Slik det meste av vedsalget foregår i dag, er det ikke mulig å vurdere vare og pris. I noen grad er det dekning for å hevde at man kjøper katten i sekken ...

Sjekk pris og volum!

De fleste kjøper ved i sekk. De færreste kjøpere vet at sekkene varierer i størrelse. Det selges ved i sekker på 80, 60, 50, 40 eller 30 liter. Hvis du tilbys «Ved til kr. 59 pr. sekk», som du ofte ser avertert ell er på plakater i bensinstasjoner eller andre salgssteder, skal du tenke deg godt om. Da bør du sjekke om sekken inneholder 80 eller 40 liter ved. Innlysende er det at mengde ý volumet ý er helt avgjørende for om det er ekstremt dyr ved du kjøper. Husk å forsikre deg om at veden er tørr og ikke rotten. Billigere enn å panikkjøpe enkeltsekker med ved på bensinstasjoner, er å kjøpe stort volum ved i 60 cm lange vedskier hos profesjonelle vedselgere. Da oppgis prisen i favn eller mål (se prislisten). Prisen hos disse selgerne vil i de fleste tilfeller være langt gunstigere pr. volumenhet topp kvalitetsvare enn den veden man får kjøpt i sekker på bensinstasjonene.

Selvgjort er billigst

Billigst av alt er selvsagt den veden du hogger selv. Da får du god trim og fin avkobling attåt.

Selv om det er kaldt, er det trivelig i skogen nå om dagen!

Det kan være et problem å finne en grunneier eller bonde som er villig til å la deg rydde i skogen hans. Men du kan være heldig og finne en skogeier som du kan gjøre avtale om å drive skogskjøtsel for. Da rydder du også kratt i tillegg til at du feller de trærne som skal bli deilig og rimelig varme neste år i heimen din. Fylkesskogsjefen hadde gjerne sett at skogeierne hadde vært flinkere til å slippe til hoggelystne byfolk i skogen. Han ønsker seg en formidlingssentral som kan koble skogeiere og byfolk som vil hente ved selv. Riktig gjort, kan dette bli en vinn-vinn-situasjon for begge parter, mener han.

fakta/riktig vedfyring

 • Bruk tørr ved.
 • Legg lite ved i ovnen ofte, ikke full en gang iblant.
 • Sørg for å ha god trekk.
 • Ikke legg mye ved i ovnen for så å strupe lufttilførselen.
 • Ikke la det ulme! Det gir mindre varme og mer forurensning.
 • Hogg veden senest i april hvis du hogger selv.
 • Kapp, kløv og stable veden ute, luftig og vernet mot regn.
 • Veden tørker raskere hvis den er kløvd eller rispet i barken.
 • Ikke brenn treverk som er trykkimpregnert/full av maling.
 • Ikke brenn boss som plast, melkekartonger eller mye papir.
 • Bruk småved som opptenning i stedet for avispapir.
 • Unngå sprengfyring.
 • Åpne peiser gir kos, men mindre varme.
 • Peis med støpejerninnsats med dører er effektiv.
 • Noen ovner er tilpasset for biobrensler som flis og bark.

Kilder:

Fylkesskogsjef Jørgen Frønsdal

Norges Miljøvernforbund

Forbrukerrådet i Hordaland AS Varme v/Einar Reikvam

Organisasjonen Norsk Ved