RAGNHILD HOV

Audun Lysbakken & Co. jublet over seieren ved skolevalgene.

— Hadde dette vært valg, ville Arbeiderpartiet ha kommet til oss for å spørre om å få være med i regjering.

Annenkandidaten på Hordaland Sosialistisk Venstrepartis valgliste ville blitt en av en gruppe på 24 SV-ere om skolevalget ble det endelige valgresultatet.

På Hordalandsbenken ville han ha fått selskap av tre partifeller: Ågot Valle, Bergen, Ragna Flotve, Voss og Bjørn Lothe fra Ullensvang.

— Dette er resultatet av hardt arbeid, mener de unge under en kort time-out i valgkampen i anledning seieren.

Astrid Kjelsnes som er leder i Hordaland Sosialistisk Ungdom sier det slik:

Drillet

— I SU har vi forberedt og organisert skolevalgene helt på egen hånd. Vi har vært ca. 30 stykker som har jobbet med valgene. Halvparten har stilt som debattanter, de andre som medhjelpere. Alle har vært på valgseminar i Levanger før selve valgkampen. Før skoledebattene har debattantene blitt drillet på partikontoret, sier Lysbakken.

— Vi merker hvordan stemningen har snudd siden forrige valg. Denne gang har skoleelevene vært opptatt av våre saker, miljøvern, fordelingspolitikk og internasjonale spørsmål, legger han til.

Arbeiderpartiet taper

Det er Arbeiderpartiet som er den store taperen i skolevalgene, både i vestlandsfylkene og på landsbasis.

Partiet går tilbake med 10,4 prosentpoeng i forhold til forrige stortingsvalg. I Hordaland er tilbakegangen lik landsgjennomsnittet. I Sogn og Fjordane er imidlertid ikke tilbakegangen større enn 4,8 prosentpoeng.

I Sogn og Fjordane har også Senterpartiet gjort det bemerkelsesverdig godt. 22,9 prosent er frem 8,7 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg og ville gitt en uttelling på to mandater om dette var blitt valgresultatet. Både Jorunn Ringstad og Liv Signe Navarsete hadde fått plass på Tinget. Humor ville det nok også blitt i stortingssalen om skoleungdommen fikk bestemme. «Moropartiet» Det Politiske Parti ville fått 13 mandater.

SPRUDLENDE: På Sosialistisk Ungdomskontor i Strandgaten, var det førvalgsjubel i går kveld: Fra venstre Geir Størksen, Marianne Aarø, stortingskandidat Audun Lysbakken, Tor Lædre og leder i Hordaland SU, Astrid Kjelsnes.

SPRUDLENDE: På Sosialistisk Ungdomskontor i Strandgaten, var det førvalgsjubel i går kveld: Fra venstre Geir Størksen, Marianne Aarø, stortingskandidat Audun Lysbakken, Tor Lædre og leder i Hordaland SU, Astrid Kjelsnes.
FOTO: RUNE SÆVIG