*Kommunene får 6,4 milliarder kroner.

*Det er satt av 3,8 milliarder kroner til samferdselstiltak.

*Det er satt av 2,8 milliarder kroner til byggeprosjekter.

*Regjeringen foreslår utvidelse av låne-, garanti— og investeringsrammer, herunder økte lånerammer for Husbanken og økt egenkapital i Argentum, på i alt 8 milliarder kroner.

*Regjeringen foreslår en milliard kroner ekstra til oppgradering og vedlikehold av sykehus og å gi tilskudd til bygging av ytterligere 1.500 plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

*Regjeringen styrker arbeidsmarkedstiltakene med 6.000 nye tiltaksplasser og 320 nye stillinger i Arbeids- og velferdsetaten (NAV).