Etter terrorangrepene mot USA og stadige meldinger om alvorlige hendelser i luftfarten, blir folk naturlig nok redde for å reise med fly.

På nettstedet "Am I Going Down?" kan du selv beregne hvor stor sannsynlighet det er for å omkomme på ulike flystrekninger rundt om i verden.

Gode odds

bt.no har testet et par strekninger og funnet frem til følgende statistiske sannheter:

  • Reiser du med fly fra Gardermoen til Arlanda flyplass utenfor Stockholm i oktober, er risikoen 1 til 5 602 801 for at du kommer til å dø.
  • Tar du derimot turen fra en hviken som helst flyplass i Afghanistan til Newark flyplass utenfor New York samme måned, er sjansen for å dø økt betraktelig.

Nettstedet har basert sine statistikker på offentlige informasjon fra luftfartsmyndighetene. Dødsrisikoen for luftfartsulykker, blir avpasset ut i fra hvilket selskap og hvilken strekning du legger til grunn for utregningen.

Det statistiske grunnlaget er basert på flere års informasjon, og blir oppdatert kontinuerlig. Men opphavsmennene understreker at flyulykke-kalkulatoren ikke er laget for å skremme folk, men for å vise engstelige passasjerer at det er veldig, veldig trygt.

For å sette risikoen i perspektiv, må du fly hver eneste dag i mer enn tusen år, før du statistisk sett vil bli utsatt for en flyulykke, ifølge nettstedet.

Veldig sikkert

Psykolog Jens Rolfsen er ansatt som Human Factors Advicer hos Braathens, og mener at passasjerne ikke bør ta slike statistikker for alvorlig.

— Flyr du med store, anerkjente selskaper, er det veldig trygt å fly. Statistikken for Latin-Amerika, Afrika og innenriksflyvninger i Russland er litt dårligere, men fortsatt er sikkerheten veldig bra, sier Rolfsen til bt.no.

REDDE: Flere har de siste dagene meldt seg på flyskrekkurs hos SAS. Men statistisk sett er det veldig trygt å reise med fly. På denne nettsiden kan du selv regne ut risikoen for ulike strekninger over hele verden.
Faksimile av nettsiden