• En god leder tar hensyn til egne følelsesmessige signaler — og stopper opp ved dem. Han leser også følelsesmessige reaksjoner hos folk rundt seg.
  • På et møte skjønner han om medarbeiderne er med i forhold til en beslutning som skal tas, og lar dem få rom og tid til reaksjonene samtidig som han tar og gjennomfører den vanskelige avgjørelsen.
  • Han er god i vanskelige samtaler; tydelig på egne meninger og reaksjoner og utforskende i forhold til samtalepartnerens reaksjoner.
  • Han ser både på saksresultatene på jobben (hvor mye som produseres og tjenes) og på personresultatene. Hvordan trives folk, hvordan fungerer de?
  • Han motiverer folk rundt seg og engasjerer dem følelsesmessig.
  • Han får dem til å føle seg betydningsfulle og hjelper dem til å blomstre.
  • Han skjønner hvorfor folk reagerer som de gjørý at det ikke bare dreier seg om sak, men også identitet og følelser.
  • En leder med høy emosjonell intelligens gjør selvfølgelig også dumme ting innimellom. Men han tar tak i situasjonen i etterkant dersom noen er såret - og skværer opp i stedet for å la tingene bero i stillhet