Hagen leder partiets eldreutvalg, der han blant annet sitter sammen med Inger Marie Ytterhorn fra Hordaland.

I kjent stil tok Hagen et oppgjør med de andre partienes eldrepolitikk, både overfor dem som vil jobbe og dem som trenger pleie.

— Det er et gode at folk blir gamle. Det må bli slutt på at eldre diskrimineres i arbeidslivet, sa Hagen.

Han presenterte noen av punktene som eldreutvalget ønsker at omsorgspolitikken skal bygge på:

  • Pengene skal følge brukeren, og staten overtar alt finansieringsansvar
  • Eldreombud i alle kommuner
  • Forebygge og oppsøke eldre før de bli pleietrengende
  • Bindende normerte satser for omsorgslønn, slik at det ikke er forskjell mellom kommunene
  • Dette blir en varm, verdig og valgfri eldreomsorg, sa Hagen.
VARM OG VERDIG: Hagen vil blant annet ha eldreombud i alle landets kommuner.
Helge Hansen