Gjennom flere timer med utspørring, er Anders Behring Breivik blitt konfrontert med hvorfor han i retten forklarer seg ulikt hva han har sagt både i politiavhør og skrevet i sitt eget manifest.

Breivik selv sier at frykten for å bli dømt til tvungent psykisk helsevern påvirker hvordan han forklarer seg.

De fire sakkyndige psykiaterne sitter rett fremfor Breivik i retten og vurderer ham.

— Jeg vet at du vil latterliggjøre meg. Motivene dine er åpenbare. Men bare fortsett, sa Breivik til aktor Svein Holden.

Dette er eksempler på hvordan Breivik distanserer seg:

  • LEDE VOKTERRÅD: Både i manifestet og i en kravliste til politiet etter pågripelsen, skal Breivik selv bli øverste leder.

I retten sier han at han «bare er en fotsoldat, hverken mer eller mindre». Og en lederposisjon er nå «helt urealistisk».

— I avhør 23. juli sier du følgende til politiet: At vi er den øverste myndighet i Norge, spurte aktor Svein Holden.

— Det er en pompøs måte å si det på. Listen med krav var bare en formalitet, og ikke noe jeg forventet skulle skje.

— Har du tenkt tanken, spurte aktor.

— Nei, det er urealistisk. Hvem som tar ansvar er irrelevant, så lenge det skjer. Det spiller ingen rolle hvem som er nasjonal leder, så lenge de gjøres, svarte Breivik.

  • METODEN OM Å «FJERNE TESTIKLER»: I et kapittel i kompendiet skriver Breivik at man i noen tilfeller, for å sikre seg at det er ekte militante nasjonalister og ikke infiltratører, kan kreve to ting: At de tar livet av uskyldige sivile, eller lar seg kastrere.

— Du har sunket til et lavmål, Holden, svarte Breivk statsadvokaten etter opplesingen fra manifestet.

— Du må tenke på hva kompendiet er. Det handler om ekstremt mange perifere temaer. Dette er på et nivå der al Qaida og militante nasjonalister samarbeider om å bekjempe land i Europa, der en av de to partene har fått radiologiske våpen, sa Breivik.

Først på et sånt nivå, vil man måtte kunne teste om det er infiltratørerer, ifølge massedrapsmannen.

  • BREIVIKS UNIFORM: Breivik har laget sin egen uniform, som han er avbildet i i sitt eget kompendium.

Breivik svarer at han er stolt over bildet og unformen, og at den er «et forslag» for hvordan Knight Templar kan bruke unformen senere.

I manifestet har han derimot skrevet detaljerte regler om hvordan det allerede er.

I avhør har han forklart at bildet ble tatt hjemme hos moren, mellom klokken 2 og 6 om morgenen. I retten ville han ikke svare.

— Jeg vil ikke bidra til mitt eget karaktermord.

— Ønsker du egentlig å ha denne unifmen på deg?

— Ja, i utgangspunktet ønsket jeg det.

— Ønsker du det nå?

— Jeg har ikke tatt stilling til det. I utgpunktet ønsker jeg det. Men nå har både dommerne og fengselet sin egen strategi om å nekte meg å bruke den.

— Hva om det hadde vært mulig?

— I tråd med den psykiatriske vurderingen, hadde det kanskje ikke vært taktisk å bruke den i retten. Kanskje det er like greit å ikke bruke den, sa Breivik og smilte bredt.

— Så også her er ditt veivalg påvirket av psykiaterne?

— Ja.

  • EGEN KRAVLISTE: Da Breivik var pågrepet, stilte han en rekke krav til politiet, spesifisert i en egen liste.

At Stortinget skulle avsettes og at Breivik skulle få 20 timers taletid på NRK var blant kravene.

Nå sier Breivik at han hele tiden har visst at kravene var urealistiske, og at det var formalia med urealistiske krav som alle terrorister stiller i slike situasjoner.

— Det er ikke krav, det er tilbud. Jeg gir noe, og jeg får noe. Politiet gir noe og får noe, sa Breivik.

— Jeg skal gå inn på noe du har kalt kravsliste 1, hva er det for noe, spurte Holden.

— Det er vel den som ikke bør ansees som realistisk? Det handler om at jeg og andre militante nasjonalister krever at de som styrer i dag endrer retning og det som kravliste 1 består i, at stortinget skal oppløses, la det bli opprettet et nasjonalt vokterråd for å rette opp feil, sa Breivik.

Utspørringen av Breivik fortsetter hele mandag og deretter onsdag.